Resimleeri Yeniden Boyutlandıran Fonksiyon Örneği

Resim işlemleriniz için kullanabileceğiniz bir fonksiyon örneği

  Aşağıdaki fonksiyon sayesinde belirlediğimiz boyutlardan küçük olacak şekilde resimi boyunlandırıyor ve resme çerçeve ekliyoruz.

<?php

function Kucult($DosyaAdi, $EnGenisResim, $EnYuksekResim, $Cerceve){

    list($OrginalEn, $OrginalBoy) = getimagesize($DosyaAdi);

    if($OrginalEn>$EnGenisResim){
        $KuculmeOrani=$EnGenisResim/$OrginalEn;
        $new_width = $OrginalEn * $KuculmeOrani;
        $new_height = $OrginalBoy * $KuculmeOrani;
    }
    else {
        $KuculmeOrani=$EnYuksekResim/$OrginalBoy;
        $new_width = $OrginalEn * $KuculmeOrani;
        $new_height = $OrginalBoy * $KuculmeOrani;
    }

    $image_p = imagecreatetruecolor($EnGenisResim, $EnYuksekResim);
    $image = imagecreatefromjpeg($DosyaAdi);

    imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $OrginalEn, $OrginalBoy);

    imagejpeg($image_p, $DosyaAdi, 100);

    list($OrginalEn, $OrginalBoy) = getimagesize($DosyaAdi);
   
    if($OrginalBoy>$EnYuksekResim){
        Kucult($DosyaAdi, $EnGenisResim, $EnYuksekResim, $Cerceve);
    }
   
    if(($OrginalBoy<=$EnYuksekResim && $OrginalEn<=$EnGenisResim) && !empty($Cerceve)){
        $Cerceve = imagecreatefrompng($Cerceve);
        $Resim = imagecreatefromjpeg($DosyaAdi);
        imagecopyresampled($Resim, $Cerceve, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $new_width, $new_height);
        imagejpeg($Resim, $DosyaAdi, 100);
    }
}

Kucult("babebek.jpg", 100, 100, "cerceve.png");

?>
 

Çerçeve için şeffaf bir png  dosyası hazırlıyoruz.

Resimleeri Yeniden Boyutlandıran Fonksiyon Örneği

Resmin ilk hali ve son hali

Resimleeri Yeniden Boyutlandıran Fonksiyon ÖrneğiResimleeri Yeniden Boyutlandıran Fonksiyon Örneği

Yorumunuzu Ekleyin
Resimleeri Yeniden Boyutlandıran Fonksiyon Örneği Yorumları +1 Yorum
  • ofluhoca
    1
    ofluhoca
    hatali kod_ lütfen kod yayimlarken deneyin..
    17 Kasım 2010 21:44:48, Çarşamba

While Döngüsü
For Döngüsü
Foreach Döngüsü Dizilerde foreach kullanımı
Dizi  Kullanımı
$_SESSION
Login Uygulaması2 (Veri Tabanı Kullanmadan)
Basit POST veya GET Değişkenlerini Filitreleme
Cookie Kullanılmış Bir Login Ekranı Oluşturma
Yükleniyor...