Cookie Uygulaması

Bir harf tahmin oyununun Cookilerle yazılması
Cookie UygulamasıBir harf tahmin oyununun Cookilerle yazılması
 
<html>
<body>

<?php
function KukileriSil(){ //tanımlanan tüm kurabiyeler siliniyor.
        setcookie('tutulan_harf', NULL, -1); //kurabiyeyi silmek için zamanını -1 yapmak yeterli
        setcookie('kacinci_tahmin', NULL, -1);
        setcookie('tahmin_edilen_harfler', NULL, -1);

}

if(!empty($_GET['yeniden'])){ //yeniden degiskeni doluysa tüm kurabiyeler siliniyor
        KukileriSil();
}

$TahminSayisi=10;


if(empty($_COOKIE['tutulan_harf'])){ // başlangıç değeri olarak rastgele bir sayı ve tahmin numarası 1 e eşitleniyor.
        setcookie('tutulan_harf', rand(1,29), time()+60*60);
        setcookie('kacinci_tahmin', 1, time()+60*60);
}
       
if(!empty($_POST['harf'])){ // eger harf degiskeni bos degilse
       
        $TahminNo=$_COOKIE['kacinci_tahmin']+1;
       
        setcookie('kacinci_tahmin', $TahminNo, time()+60*60); // kacinci_tahmin kukisine 1 eklenmişhalini kaydet.
       
        if((ord(strtolower($_POST['harf']))-97)==$_COOKIE['tutulan_harf']){ //tutulan rastgele sayi ile girilen harfin ASCII
                echo '<div style="color:#00ff00; font-weight:bold">Harfi '.$TahminNo.' hakkınızda tahmin ettiniz.</div>';
                KukileriSil();
                unset($TahminNo);
        }
        else { //tutulam sayı tahmin edilen sayıya eşit değilse tahmin_edilen_harfler değişkenine değer ekleniyor.
                $TahminEdilenler=$_COOKIE['tahmin_edilen_harfler'].' '.strtolower($_POST['harf']);
                setcookie('tahmin_edilen_harfler', $TahminEdilenler, time()+60*60);
        }
       
        if($TahminNo>10){ //Eğer 10 dan fazla tahmin edildiyse tahmin oyunu bitiyor.
                echo '<div style="color:#ff0000; font-weight:bold">Harfi '.$TahminNo.' hakkınızda tahmin edemediniz</div>';
                KukileriSil();
        }
}

?>

<div><strong><?php echo $TahminSayisi-$_COOKIE['kacinci_tahmin']; ?> tahmin hakkınız kaldı.</strong></div>
<div><strong><?php echo $TahminEdilenler; ?> </strong></div>
<div>Lütfen Latin alfabesinden bir harf giriniz</div>
<form name="form1" method="post">
  <div>Lütfen Harf Giriniz <input type="text" name="harf" /></div>
  <div><input type="submit" name="button" value="Gönder" /></div>
</form>
<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?yeniden=1">Yeniden Başlat</a>
</body>
</html>
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...