$_SESSION


  Basit bir login uygulaması

giris.php
<?php
$_SESSIONsession_start(); // sayfa istemciye gönderilmeden önce oturum değişkeni tanımlanır.
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<?php

if(is_numeric($_SESSION['uye_no']) && !empty($_SESSION['uye_no'])){ //oturum açılmışsa ve üye no değeri varsa yönetici sayfası açılacaktır.
       
        include ("uyesayfasi.php");
       
        exit;
}

if(!empty($_POST)){ //kullanıcı oturum açmamış, formdan kullanıcı adı ve şifre girerek giriş yapmak ister
       
        $Uyeler=array( "aykut"=>array(1, 1234), "burak"=>array(2, 24433), "mehmet"=>array(3,3421) ); //kullanıcı adı ve şifreleri dizi ile tanımlıyoruz

        foreach ($Uyeler as $Kullanici=>$UyeNo_Sifre){ //dizinin eleman sayısınca döngü dönüyor

                if($Kullanici==$_POST['kullanici'] && $UyeNo_Sifre[1]==$_POST['sifre']){ // eğer kullanıcı adı ve şifre formdan gelen değere eşitse Oturum değişkenleri kaydedilip, uye sayfasına gidiliyor.
               
                        $_SESSION['uye_kullanici_adi']=$Kullanici;
                       
                        $_SESSION['uye_no']=$UyeNo_Sifre[0];
                       
                        include ("uyesayfasi.php"); //uye girisi basarılı olduğu için ve oturum değişkenleri kaydedildiğinden uye sayfası enjekte ediliyor.
                        exit; //bu scriptle işimiz bittiğinden sonlandırıyoruz yoksa  uye sayfasından sonra script devam eder.
                }
        }

        echo "<h2>Hatalı giriş yaptınız</h3>";
}

?>

<form name="uyegiris" method="post">

<table>
<tr><td>Kullanıcı Adı</td><td><input type="text" name="kullanici" /></td></tr>
<tr><td>Sifre </td><td><input type="password" name="sifre" /></td></tr>

<tr><td></td><td><input type="submit" value="Giriş" /></td></tr>
</form>

</body>
</html>
 
  uyesayfasi.php
<?php
session_start(); // sayfa istemciye gönderilmeden önce oturum değişkeni tanımlanır.

if(!is_numeric($_SESSION['uye_no']) && empty($_SESSION['uye_no'])){ //oturum açılmamışsa ve üye no değeri yoksa yönetici sayfası açılmayacaktır.$_SESSION
       
        echo "<h2>Yetkisiz Giriş Yapmayınız</h2></body></html>";
        exit;
}

if(!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])){ //eğer URL üzerinde değişken varsa
       
        if($_SERVER['QUERY_STRING']=='cikis'){//eğer URL üzerinde soru işaretinden sonra cikis adlı değişken varsa
               
                session_destroy(); //oturumu YOKET!
               
                include("giris.php"); //Giris sayfasına git
                exit;
        }

}

?>
  <h2>Hoş geldiniz <span style="color:#FF6600"><?php echo $_SESSION['uye_kullanici_adi']; ?></span></h2>

<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?cikis">Güvenli Çıkış İçin Tıklayın</a>

Yorumunuzu Ekleyin

While Döngüsü
For Döngüsü
Foreach Döngüsü Dizilerde foreach kullanımı
Dizi  Kullanımı
Login Uygulaması2 (Veri Tabanı Kullanmadan)
Basit POST veya GET Değişkenlerini Filitreleme
Cookie Kullanılmış Bir Login Ekranı Oluşturma
Yükleniyor...