Mysql Tablo Verisi Çekme

Verilen tablo adına ve sütun başlıklarına göre sonuçları veri tabanından çeken uygulama

Veri tabanına bağlanmak için kullanacağımız class yapısı
 
<?php

        class __mysql{
                protected $Kullanici="root";
                protected $Sifre="1";
                protected $Host="localhost";
                protected $VeriTabaniAdi;
               
                public $Baglanti;
               
                function __construct($VeriTabaniAdi) {
               
                        $this->VeriTabaniAdi=$VeriTabaniAdi;
               
                        $this->Baglanti = mysql_connect($this->Host, $this->Kullanici, $this->Sifre);
                       
                        if ($this->Baglanti){
                       
                                mysql_select_db($this->VeriTabaniAdi,$this->Baglanti);
                               
                        }
                        else {
                                        echo "Veri Tabanı Bağlantı Hatası";
                        }
                }
               
                function __destruct(){
               
                        mysql_close($this->Baglanti);
                       
                }
        }
       

?>
 
İstenilen tablodan istenilen sütunları çeken fonksiyon

<?php

include ("__mysql_baglanti.php");
       
$Mysql=new __mysql("mysql");
       
       
        function VeriCek($Tablo, $SutunBasliklariDizisi){
               
                $Sorgu=mysql_query("SELECT $SutunBasliklariDizisi FROM $Tablo");
               
                $SutunBasliklari=explode(",", $SutunBasliklariDizisi);
               

                echo "<table border="1">";
               
                while($Sonuc=mysql_fetch_array($Sorgu)){
       
                        echo "<tr>";
                       
                        for($i=0; $i<count($SutunBasliklari); $i++){
                                //echo "<td>".$Sonuc[$STB]."</td>";
                                echo "<td>".$Sonuc[$i]."</td>";
                        }
                       
                       
                        echo " </tr>";
                        //echo $Sonuc["soz"]." ".$Sonuc["soyleyen"];
                }
               
                echo "</table>";

                mysql_free_result($Sorgu); // sorgu bellekten temizleniyor
        }


VeriCek('help_category', 'help_category_id, name, parent_category_id');

?>
 
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...