$_COOKIE

Kullanıcının bilgisayarında kalması istenen değişkenler için kullanılan bir yol
  Kullanıcı girişi yapan ve yapılan girişi 1 gün boyunca unutmayan PHP code

$_COOKIE <body>
<?php

$Kullanicilar=array(array("test", "1234"), array("mest", "5678"), array("jest", "901")); // veri tabanında tanımlanmasi gereken kullanıcı adı ve şifreler

if(!empty($_POST['unut'])){
       
        setcookie("kukimiz", NULL, -1); //kukimizi sil
        unset($_POST); //yollanan post değerlerini sil, böylece şifre kontrolu boşu boşuna yapılmamış olur.$_COOKIE
       
        echo "<div style=\"color:#00ff00; font-weight:bold\">Güvenli çıkış işlemi gerçekleşmiştir.</div>";
        echo "</body></html>";
        exit;
}

if(!empty($_POST) || !empty($_COOKIE['kukimiz'])){ // kukimiz varsa veya form gönderildiyse
       
        foreach($Kullanicilar as $Kullanici){
       
                if(($_COOKIE['kukimiz']==substr(md5(serialize($Kullanici).date("dm")), 0, 10)) || ($Kullanici[0]==$_POST['kullanici'] && $Kullanici[1]==$_POST['sifre'])){$_COOKIE
                       
                        if($_POST['hatirla']=='on'){ // beni hatırla işağreliyse
                                setcookie("kukimiz", substr(md5(serialize($Kullanici).date("dm")), 0, 10), time()+60*60); //serialize ile Kullanici dizisine bugünün tarihi (gün ve ay) ekleniyor ve değişkene aktarılıyor. md5 ile şifreleniyor, substr ile ilk 10 karakteri alınıyor.
                        }
                        else setcookie("kukimiz", NULL, -1); // beni hatırla isağretli değilse
                       
                        include("basarili_giris.php");
                }$_COOKIE
        }

        echo "<div style=\"color:#ff0000; font-weight:bold\">Lütfen tekrar deneyiniz</div>";
}

?>
<div>
    <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
        <table><tr><td>kullanici adi:</td><td><input type="text" name="kullanici" maxlength="50"/></td></tr>
        <tr><td>sifre</td><td><input type="text" name="sifre" maxlength="16"/></td></tr>
        <tr><td>unutma</td><td><input type="checkbox" name="hatirla" /></td></tr>
        <tr><td></td><td><input type="submit" value="giris"/></td></tr></table>
    </form>
</div>
   
</body>
 
  basarili_giris.php içeriği

<h1>Hoş geldiniz <?php echo $Kullanici[0]; ?></h1>

<form name="unut_bolumu" action="" method="post">
        <input type="submit" name="unut" value="Beni Hatırlama" />
</form>

</body></html>

<?php                  
        exit;
?>
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...