Mysql Class

İhtiyaç duyulduğunda klası yüklyen, mysql bağlantısını klas çağrılınca yapan, klasın kullanımı bitince mysql bağlantısını kesen ve içerisinde tabloyadok fonksiyonu ile verilen tablo verisini tabloya döken, eğer tablo verisi yoksa exception hatası döndüren bir mysql klassı yazınız.

Mysql Class
index.php

<body>

<p>
  <?php
        if(!empty($_POST['sorgu'])){
       
                function __autoload($FonsiyonIsmi){
                        include_once("$FonsiyonIsmi.php");
                }
       
                $MySql=new __mysql('veri');
               
                echo '<table>';
                echo $MySql->SQL($_POST['sorgu']);
                echo '</table>';
        }
        ?>
</p>
<br />
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <label>
  <textarea name="sorgu" id="sorgu" cols="45" rows="5"></textarea>
  </label>
  <p>
    <label>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Tamam" />
    </label>
  </p>
</form>

 
__mysql.php 

<?php

class __mysql{

        private $host = "localhost";
        private $user = "root";
        private $pwd = "1";
        private $VeriTabaniIsmi="";
        public $Baglanti;
               
        function __construct($VeriTabaniIsmi){ //__mysql klasi olusturulunca otomatik çalisan fonksiyon
       
                $this->$VeriTabaniIsmi=$VeriTabaniIsmi;
                try{ //Exception
                       
                                $this->Baglanti = @mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pwd);
                                       
                                if($this->Baglanti){ //Baglanti false degilse
                                       
                                        echo "MySQL baglantisi yapildi <hr />";
                                       
                                        $db_selected = mysql_select_db($this->$VeriTabaniIsmi, $this->Baglanti);

                                               
                                }else{
                                        //tryla denenen olay false olursa hata mesajini yakala
                                        throw new Exception('MySQL baglanti acma hatasi[ '.mysql_error()." ]");     
                                }
                }
                catch(Exception $e){ // Yakalanan Hata
               
                        echo $e->getMessage(); // Yakalanan hata mesajini yazidr.
                }
        }
               
        function __destruct(){ // __mysql klasi yok edilince calisan fonksiyon
       
                try     { //Dene
               
                        if($this->Baglanti){
                       
                                mysql_close($this->Baglanti);
                                echo "<hr />MySQL baglantisi kapatildi";
                               
                        }else{
                       
                                throw new Exception('MySQL baglanti kapama hatasi.Baglanti hic acilmamis');
                        }
                }
                catch(Exception $e)
                {
                        echo $e->getMessage();
                }
        }
       
        function VeriTabaniListesi(){
       
                $VeriTabanlariListesi = mysql_list_dbs($this->Baglanti);
       
                $VeriTabaniSayisi = mysql_num_rows($VeriTabanlariListesi);

                for($i=0; $i < $VeriTabaniSayisi; $i++) {
                        $VT[]=mysql_db_name($VeriTabanlariListesi, $i);
                }
                return $VT;
        }
       
        function SQL($Sorgu){
       
                $SQL=mysql_query($Sorgu);
               
                $SutunNolar=mysql_num_fields($SQL); //Sorgudaki sütun sayıları sayılır
               
                $Sonuc[]='<tr>';
                for($i=0; $i<$SutunNolar; $i++){
                        $Sonuc[]='<th>'.mysql_field_name($SQL, $i).'</th>'; //Sütun degeri alınıyor.
                }
                $Sonuc[]='</tr>';
               
                while($Sq=mysql_fetch_array($SQL)){ // Sorgu dönüyor
                        $Sonuc[]='<tr>';
                        for($i=0; $i<$SutunNolar; $i++){ // Sütun değerlerine göre döngü dönüyor
                                $Sonuc[]='<td>'.$Sq[$i].'</td>';
                        }
                        $Sonuc[]='</tr>';
                }
               
                $Sonuc=implode("", $Sonuc); //Dizi değerleri birleştiriliyor.
                return $Sonuc;
        }
}
?>

Mysql Class

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...