Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Java applet üzerine form nesnelerini eklemek

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ActionListenerKullanımı:

Java'da buttonlara klikleme, bir form alanına focus olma gibi eventleri dinlemek için implement edilen interface'dir. kullandığınız actionperformed metoduna göre oluşan olaylara karşı programınız cevap verir.

Örnek1 Ekara İsim  ve Parola Cıktısı

package javaapplication17;
//cagırılan kütüphaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//olusturulan form nesneleri
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {
   TextField isim, sifre;
    public void init() {
    Label isims = new Label("ad soyad:", Label.RIGHT);
    Label sifres = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
    isim  = new TextField(12);
    sifre  = new TextField(8);
    sifre.setEchoChar('*');
    add(isims);
    add(isim);
    add(sifres);
    add(sifre);
    isim.addActionListener(this);
    sifre.addActionListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve yazdırır
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isminiz:"+ isim.getText(),6,60);
        g.drawString("Sifreniz:"+sifre.getText(),6,100);
    }
}

 

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ItemListenerKullanımı:Form üzerinde secim yapılan nesneleri dinler bunlar radiobuttonlar, checkboxlar,menuitemleri gibi nesnelerdir

Örnek 2 Onay Kutucuklarını yönetmek  ve cıktısı

package javaapplication17;
//kutuphaneler cagırılor
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//checkbox nesneleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {      
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, false);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, true);      
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);        
    }
//kullanıcı entera basar yazdırır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 110);
    }
}
 

 

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ÖRNEK 3 Secim Listelerini yönetmek ve Cıktısı

package javaapplication17;
//kutuphaneden cagırılanlar
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//secim listeleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {
    String msg = " ";
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {        
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
        sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve yazdırır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {      
        msg ="Sınıf ve Alnınız:  ";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 150);
    }
}
 

 Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

 

ÖRNEK 4 TEXTFIELD KULLANIMI

public void init() {
   
String val ="ben asen seyokmusn"+"sadsadan"+"sdadazdn"+"esdsa";
        TextArea text=new TextArea(val,10,30);
        add(text);
    }

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ÖRNEK SON TÜM UYGULAMALRIN BİRLESTİRİLMESİ

package javaapplication17;
//cagırılan kutuhaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//eklenen form nesneleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener, ItemListener {
    TextField isim, sifre;
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    Label a, b;
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, true);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, false);
        isim = new TextField(12);
        b = new Label("isim soyad", Label.RIGHT);
        sifre = new TextField(8);
        a = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
        sifre.setEchoChar('*');
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
        add(b);
        add(isim);
        add(a);
        add(sifre);
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        isim.addActionListener(this);
        sifre.addActionListener(this);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
        String val = "java" + "guzel birn" + "ve eylencelin" + "tadını cıkartın" + "nilker erucar";
        TextArea text = new TextArea(val, 10, 30);
        add(text);
    }
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();
    }
//kullanıcı entera basar ekrana yazdıralan ögeler
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isim soyad:" + isim.getText(), 6, 250);
        g.drawString("Sifreniz:" + sifre.getText(), 6, 300);
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 350);
        msg ="Sınıf ve Alnınız:";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 400);
    }
}
 

 

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

İLKER ERUCAR

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...