Konular

Java Applet JTextArea Nesnesi ve Kullanımı

Basit bir editör yapımı

 


import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
//import javax.swing.Icon;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JList;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JScrollPane;

public class textarea extends JApplet implements ActionListener {

    JTextArea MetinAlani = new JTextArea();
//    ImageIcon BuyutSembolu = new ImageIcon("resimler/buyut.gif");
//    JButton Buyut = new JButton("Büyüt", BuyutSembolu);
    JButton Buyut = new JButton("Büyüt");
    JButton Kucult = new JButton("Küçült");
    JButton Temizle = new JButton("Temizle");
    JButton FontBuyut = new JButton("Font Büyült");
    JButton FontKucult=new JButton("Font Kücült");

    GraphicsEnvironment GrafikNesneleri =GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
    String FontListesi[]=GrafikNesneleri.getAvailableFontFamilyNames();
    JComboBox FontListeKutusu=new JComboBox(FontListesi);
    //JComboBox FontListeKutusu=new JComboBox();

    int FontBoy=12;
    String FontAdi="Diaglog";
   
    public void init() {

        setSize(800, 600);
        setLayout(null);

        MetinAlani.setLocation(10, 10);
        MetinAlani.setSize(250, 250);
        //add(MetinAlani);

        //MetinAlani.setAutoscrolls(true); //Kaydırma çubuklarının alan taşınca çıkınca çıkması için
        MetinAlani.setWrapStyleWord(true); //kelimeden satir sonu yapmasi icin
        MetinAlani.setLineWrap(true); //satir sonu bir alta almak icin

        //Metin Alanı İçin dikey kaydırac ekliyoruz
        JScrollPane Kaydirac = new JScrollPane(MetinAlani);
        Kaydirac.setLocation(10, 10);
        Kaydirac.setSize(250, 250);

        //Kaydiracin sadece dikeyde çıkması icin
        Kaydirac.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
        add(Kaydirac);

        Buyut.setLocation(280, 10);
        Buyut.setSize(60, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        Buyut.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(Buyut);
        Buyut.addActionListener(this);

        Kucult.setLocation(280, 40);
        Kucult.setSize(70, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        Kucult.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(Kucult);
        Kucult.addActionListener(this);

        FontBuyut.setLocation(280, 70);
        FontBuyut.setSize(80, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        FontBuyut.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(FontBuyut);
        FontBuyut.addActionListener(this);

        FontKucult.setLocation(280, 100);
        FontKucult.setSize(100, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        FontKucult.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(FontKucult);
        FontKucult.addActionListener(this);

        Temizle.setLocation(280, 130);
        Temizle.setSize(80, 20);
        Temizle.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(Temizle);
        Temizle.addActionListener(this);

        FontListeKutusu.setLocation(280, 160);
        FontListeKutusu.setSize(150, 20);
        add(FontListeKutusu);

        FontListeKutusu.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Nesne) {

        if (Nesne.getSource() == Buyut) {
            MetinAlani.setText(MetinAlani.getText().toUpperCase());
        } else if (Nesne.getSource() == Kucult) {
            MetinAlani.setText(MetinAlani.getText().toLowerCase());
        } else if (Nesne.getSource() == Temizle) {
            int Eminmisiniz = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Emin misiniz?", "Dikkat", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
            if (Eminmisiniz == JOptionPane.YES_OPTION) {
                MetinAlani.setText("");
            }
        }
        else if(Nesne.getSource()==FontBuyut){
            FontBoy++;
        }
        else if(Nesne.getSource()==FontKucult){
            FontBoy--;
        }
        else if(Nesne.getSource()==FontListeKutusu){
            FontAdi=FontListeKutusu.getSelectedItem().toString();
        }


        Font Fontumuz=new Font(FontAdi, Font.PLAIN, FontBoy);
            MetinAlani.setFont(Fontumuz);
    }
}
 
Java Applet JTextArea Nesnesi ve Kullanımı
Yorumunuzu Ekleyin
Java Applet JTextArea Nesnesi ve Kullanımı Yorumları +1 Yorum
 • Onur
  1
  Onur
  Merhabalar,

  İlk önce sunmuş olduğunuz faydalı bilgiler için teşekkür ederim.

  Bir sorum olacaktı.....JTextField'ten harf alıp JTextArea'daki yada JEditorPane'daki metinde nasıl aratabilirim?Bildiğim tüm yötemleri denedim ama nafile :(  Denediğim yöntemlerden biri :(Program girilen metinde aranan harften kaç adet olduğunu bulan bir uygulama)

  String h = harfgiris.getText();//JTextField

  String m = metingiris.getText();//JTextArea  for (int i = 0; i < m.length(); i++)

  if (m.contains(h))

  harfsayisi += 1;  if (e.getSource() == basla)

  sonuc1.setText(String.valueOf(harfsayisi) + " adet bulunmuştur");  Başka bir yöntem :(Program girilen metinde aranan harften kaç adet olduğunu bulan bir uygulama)  String aranan = harfgiris.getText();//JTextField'den alınan harf

  String x = editorPane.getText();//JEditorPane'den alınan metin  if (editorPane.getText().equals(" ") || harfgiris.getText().equals(" ")) {

  sonuc1.setText("Alanları Doldurunuz !!");

  }

  sayac = 0;

  for (int i = 0; i < x.length(); i++)

  if (aranan == x.substring(i, i++)) {

  sayac = sayac + 1;

  sonuc1.setText(String.valueOf(sayac) + " adet bulunmuştur");

  System.exit(0);

  } else

  sonuc1.setText("Aradığınız harf bulunamadı !!");

  09 Nisan 2016 01:22:59, Cumartesi

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

50,076 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

32,237 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,590 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,576 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

26,252 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,709 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,416 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

24,317 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

23,144 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,487 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...