Do While, While, For Döngüleri, For-break

Do while, for, while döngüleri, for ile while n benzerliği, farkları, for ile break in kullanımı.

WHILE DÖNGÜSÜ

While ile verilen koşula göre bu döngü belirli bir sayıda döner. En önemli özelliği ise koşulun başlangıçta denenmesidir. Eğer verilen koşul doğru ise döngü devam eder, eğer yanlış ise döngü sona erer.Yani koşul doğru olduğu sürece işlem tekrarlanır.

Örnek Kod;

package whilepkg;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        while (i < 10) {
            System.out.println("Semih" + i);
            i++;
        }
    }
}

Do while, While, For döngüleri, For-break

 

DO-WHILE DÖNGÜSÜ

Do-While döngüsü ise sondan kontrollü bir döngüdür bu yüzden döngü ilk başladığında tekrarlanacak olan kodlar 1 kez çalıştırılır ve sondaki koşula döner, eğer koşul sağlanmıyorsa döngü biter.

 

Örnek Kod;

 

 

 

package dowhile;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        do {
            i++;
            System.out.println("Semih " + i);
        } while (i < 10);
    }
}

 

 

Do while, While, For döngüleri, For-break

 

FOR DÖNGÜSÜ

For döngüsü temel döngü şeklidir While ‘a benzer fakat yazılış biçimi ve çalışma mantığı farklıdır.For döngüsünde sadece sayısal koşul kullanınır.Sayısal olan bu koşulda bir sayaç değişkeni vardır ve integer olmalıdır.Bu değişken her defasında 1 artar ve verilen koşula uygunluğu denetlenir.Tüm bu işlemler tek bir satır üzerinde gerçekleşir, bu yüzden yukardan aşağıya kaymadan koşul belirli olmuş olur while döngüsünden en önemli farkıda budur.

 

Örnek Kod;

 

package fordongusu;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Semih" + i);
        }
    }
}

Do while, While, For döngüleri, For-break

FOR DÖNGÜSÜ İLE BREAK KULLANIMI

For döngüsü içerisinde koşulun her zaman sonuna kadar tamamlanması gerekli olmayabilir bu durumda Break ile döngüyü içindeki başka bir koşulla bitirebiliriz böylece koşul sonuna kadar tekrarlanmamış olur.

 

Örnek Kod;

 

package forbirak;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Semih" + i);
            if(i==5){
                break;
            }
        }
    }
}

Do while, While, For döngüleri, For-break

Semih Güzelel

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...