Konular

Javada Form Nesnelerine Giriş

Html üyelik formlarının benzerini java ile oluşturmak

Form Nesnelerini Eklemek
Form olusturmak için bize gerekli olan nesneler sunlardır;

Label
TextField 
TextArea

CheckBox 
Buton


Bu nesneleri ilk önce olusturmamız gerek.Fakat olusturduk diye bu nesneler appletta yer gozukmez appletta gozukmesi için 

add();

 komutunu kullanmamız gerekiyor.Bu komut sayesinde olusturdugumuz nesneler applet uzerınde gozukucektir.Bu komutla eklemezsek kesinlikle nesnelerimiz gözükmüycektir..
Nesneleri eklemek asagıdaki kodları kullanırız. 

package javaapplication9;

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class form1 extends Applet {

    private Color red; //Formumuzda renk kullancaksak bu kodla tanımlamalıyız
    private Color black;

    public void init() {

        setBackground(Color.black);//Bu kodla arkaplanı siyah yapıyoruz
        setForeground(Color.red);//Bu kod ise yazılarımızı kırmızı yapıyor.
        Label eKulAd = new Label("Kullanıcı Adınız:");
        Label eSifre = new Label("Şifrenizi Giriniz:");
        Label etsifre = new Label("Şifrenizi Tekrar Girin:");
        Label dtarih = new Label("Dogum taihinizi Giriniz");
        Label eacik = new Label("Hakkınızda bilgi veriniz:");
        Label eCinsiyet = new Label("Cinsiyetiniz:");
        Label eHobi = new Label("Hobileriniz Nelerdir: ");
        TextField txtKulAd = new TextField();
        TextField txtSifre = new TextField();
        TextField txttsifre = new TextField();
        TextField txtdtarih = new TextField("__/??/!!!!");
        TextArea txtacik =new TextArea(2,5);
        CheckboxGroup Cinsiyet = new CheckboxGroup();
        Checkbox kInternet = new Checkbox("Bilgisayar");
        Checkbox kMuzik = new Checkbox("MuziK");
        Checkbox kSinema = new Checkbox("Sinema");
        Checkbox kTiyatro = new Checkbox("Tiyatro");
        Checkbox kOyun = new Checkbox("Oyun");
        Button Gonder = new Button("Gönder");
        Button sil = new Button("sil");
     
  
//Eger asagıdaki kodları kullanmazsak nesnelerimiz gözükmüyecektir.
        add(eKulAd);
        add(txtKulAd);
        add(eSifre);
        add(txtSifre);
        add(etsifre);
        add(txttsifre);
        add(dtarih);
        add(txtdtarih);
        add(eacik);
        add(txtacik);
        add(eCinsiyet);
        add(new Checkbox("Erkek", Cinsiyet, true));
        add(new Checkbox("Kadin", Cinsiyet, false));
        add(eHobi);
        add(kInternet);
        add(kMuzik);
        add(kSinema);
        add(kTiyatro);
        add(kOyun);
        add(Gonder);
        add(sil);
    }
}

buradaki her bir nesneyi new operatoru ile olusturduk ve aynı zamanda Label, CheckBox ve Button nesnelerine baslık atamıs olduk.TextAreada ise nesnenın boyutunu ayarlamak için 2 tane parametre girdim.İlk parametre satırı 2. parametre ise sutunu ifade etmektedir.Ben bu degerleri 2 satır 5 sutun olarak ayarladım sizde isteginiz bir şekilde ayarlayabilirsiniz..Ve add metodunu kullanarak asagıdaki nesneleri applete goruldugu gibi ekledim.Biraz duzensiz oldu ama sonraki asamada ekliycegimiz bir kod ile formumuzu duzenliyecegiz...

Başlıksız İçerik______________________

Ekliyecegimiz bu kodla formuzu duzenli bir gorunume sahip olcaktır.. 

setLayout(new GridLayout(22, 2));

 Başlıksız İçerik______________________

Ve formuzumuz ekledigimiz bu kodla duzenli bir hale kavustu..

kaynak: http://www.bsenyurt.com/JMakaleGoster.aspx?ID=18

uhud poyraz

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

49,263 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

31,593 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,009 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,249 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

25,888 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,404 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,000 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,961 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,155 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...