Javada Form Nesnelerine Giriş

Html üyelik formlarının benzerini java ile oluşturmak

 

package NewApplet;
//kendiliğinden gelir buna herhangi bir düzenleme gerekmez
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
/*yukarı daki 2 satırda applet'ımıza kulalndığımız kodlara bağlı olarak gerekli
 * olan kütüphaneleri ekledikl*/


public class NewApplet extends Applet {
//classımızı oluşturduk bu class adı dosya adıyla aynı olmalıdır
   
   
    public void init() {
       
        setBackground(Color.white);//applet'ımızın arkaplan   renginiz seçtik

        Label lbKadi = new Label("kullanıcı adınızı girin; ");
        /*burada "lbkadi" nesnemizin etiketidir ve programın devamında bu nesneyi
         kontrol etmek için bu adı kullanacağız  isimdeki "lb" bölümü nesnenin
         türünüün Label olduğunu gösterir "Kadi" bölümü nesnenin adıdır*/

        Label lbSifre = new Label("şifrenizi girin; ");
        Label IbSifre2 = new Label("şifrenizi doğrulayın;");
        Label lbmail1 = new Label("mail adresnizi girin; ");
        Label lbmail2 = new Label(" mail adresinizi doğrulayın; ");
        Label lbCinsiyet = new Label("Cinsiyetin;                ");
        Label lbprogram = new Label("bildiğiniz diller; ");
        Label lbdogum = new Label("doğum tarihinizi girin;");
//yukarıdaki 8 kod satırında applet'mıza gerekli LABEL'ları oluşturduk

        TextField txtKadi = new TextField(10);
        /*burada "txtkadi" nesnemizin etiketidir ve programın devamında bu nesneyi
         kontrol etmek için bu adı kullanacağız  isimdeki "txt" bölümü nesnenin
         türünün Textfield olduğunu gösterir "Kadi" bölümü ise nesnenin adıdır */

        TextField txtSifre = new TextField(10);
        TextField txtSifre2 = new TextField(10);
        TextField txtmail1 = new TextField(10);
        TextField txtmail2 = new TextField(10);
        TextField txtd1 = new TextField(2);
        TextField txtd2 = new TextField(2);
        TextField txtd3 = new TextField(4);
        TextField txtdiger = new TextField(10);
//yukarıdaki 9 kod satırında applet'mıza gerekli TEXTFİELD'ları oluşturduk

        CheckboxGroup cbCins = new CheckboxGroup();
// bu satırda ise "cbCins" adında yeni bir checkboc gubu oluşturduk
        Checkbox cbjava = new Checkbox("java - jscript");
        /*burada "cbjava" nesnemizin etiketidir ve programın devamında bu nesneyi
         kontrol etmek için bu adı kullanacağız  isimdeki "cb" bölümü nesnenin
         türünün CHECKBOX olduğunu gösterir "java" bölümü ise nesnenin adıdır
         ("java - jscript") bölümünde "" içinde yazanlar checkbox'ımızın içinde
         yazacak olanlarıdr*/

        Checkbox cbphp = new Checkbox("php - mysql");
        Checkbox cbasp = new Checkbox("asp - asp.net");
        Checkbox cbyok = new Checkbox("hiçbir dili bilmiyorum");
        Checkbox cbdiger = new Checkbox("diğer");

        Button gonderbtn = new Button("Gönder");
        /*burada "gonder" nesnemizin etiketidir ve programın devamında bu nesneyi
         kontrol etmek için bu adı kullanacağız buton eklerken buton ismine
         herhangi özel bir değer  eklememize gerek yoktur(cbjava daki "cb" gibi)
         ("Gönder") bölümünde "" içinde yazanlar buton'umuzun i üstünde yazılacaktır*/

        Button temizlebtn = new Button("temizle");
        ////yukarıdaki 2 kod satırında applet'mıza gerekli buton'ları oluşturduk


        add(lbKadi);
        add(txtKadi);
        add(lbSifre);
        add(txtSifre);
        add(IbSifre2);
        add(txtSifre2);
        add(lbmail1);
        add(txtmail1);
        add(lbmail2);
        add(txtmail2);
        add(lbdogum);
        add(txtd1);
        add(txtd2);
        add(txtd3);
        add(lbCinsiyet);
        add(new Checkbox("Erkek                  ", cbCins, true));
        add(new Checkbox("Kadin                  ", cbCins, false));
        /*yukarıdaki 2 satırda cbCins checkbox grubunun içine 2 tane checkbox
         oluşturduk ve aynı zamanda bunları applet'ımıza eklemiş olduk*/

        add(lbprogram);
        add(cbjava);
        add(cbphp);
        add(cbasp);
        add(cbyok);
        add(cbdiger) ;
        add(txtdiger);
        add(gonderbtn);
        add(temizlebtn);
        /*yukarıdaki 26 kod satırında  daha önceden oluşturduğumuz
        nesneleri applet'ımızın içine ekledik "add" eklememiz için gerekli olan
         komut veparantez içindekilerde nesnelerimizin etiketleri
         yani tür ve isimlerini içinde barındıran tam isimleridir*/

    }
}

 


  yukarıdaki kod ile html de yapılmış bir üyelik formunun benzerini java da applet olarak yaptık

aşağıdaki görüntü ise bu kodların çalışan halidir

not: applet'ımızın daha düzenli görünmesi için html dosyamızdan applet boyutunu 171x689 olarak ayarladım

Başlıksız İçerik______________________
 

Hazırlayan: İbrahim YANIK
 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...