Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Textfield, textarea, label, buton

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Aşağıdaki kodları kullanarak Applet formu üzerine  TextField,TextArea, Label, Buton ekleyebiliriz.

package odev;
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class NewApplet extends Applet
{

    public void init()
    {
        setLayout(new GridLayout(15,2));
        setBackground(Color.white);

        Label lbAd=new Label("Ad");
        Label lbSoyad=new Label("Soyad ");
        Label lbSifre=new Label("Şifre ");
        Label lbAdres=new Label("Adres ");
        Label lbHobi=new Label("Hobi ");      
        TextField Ad=new TextField();
        TextField Soyad=new TextField();
        TextField Sifre=new TextField();
        TextArea Adres=new TextArea(2,5);
        Sifre.setEchoChar('*');
        Checkbox cbTeknoloji=new Checkbox("Teknoloji");
        Checkbox cbKitap=new Checkbox("Kitap");
        Checkbox cbTiyatro=new Checkbox("Tiyatro");
        Button btnKaydet=new Button("Kaydet");

        add(lbAd);
        add(Ad);
        add(lbSoyad);
        add(Soyad);
        add(lbSifre);
        add(Sifre);
        add(lbAdres);
        add(Adres);    
        add(lbHobi);
        add(cbTiyatro);
        add(cbKitap);
        add(cbTeknoloji);
        add(btnKaydet);
    }
}
 

 Şimdi bu kodların çıktısını görelim.

 Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Aşağıdada uygulamamızı tamamlamış bulunuruz.

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Hızır KATAR

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...