Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Java applet üzerine form nesnelerini eklemek

Applet web tarayıcılarında çalışan küçük uygulamalardır. Bir applet başlarken server’dan client’a yüklenir ve client tarafında çalışmaya başlar. Appletlerin normal java programlarından farkı çalıştığı bilgisayarda kısıtlı haklara sahip olmasıdır. Eğer bu hakları appletinizde kullanmak istiyorsanız gerekli sertifikaların appletinize yüklenmesi gerekir.

Appletin farkı ise main methodun gerekli olmamasıdır. Appletler java.applet.Applet veya javax.swing.JApplet sınıflarını extend etmek zorundadır ve applet çalışırken bazı methodlar otomatik çağırılır. Bu methodları override ederek applete istediğimiz işlemleri yaptırabiliriz.

Bu methodlar;
init() : Applet ilk çalıştığı zaman cağırılır.
start() :Bu method applet başladığında çağırılan ikinci methoddur. Ayrıca applet restart edildiğinde de çağırılır.
stop() : Applet kapanırken çağırılır.
destroy() :En son çağırılan methoddur.Applet tamamen hafızadan silinir.

 Applet üzerine form nesnelerini eklemek için öncelikle awt paketini applet a import etmemiz gerekir.Daha sonra gerekli olan kod eklenmesi gereken method içine yazılır.

kodları yazmaya nesneleri oluşturmaktan başlarız.Nesnelerin oluşturulması için kullanılacak method ise init tir.init methodu içine new operatörü ile görsel bileşen nesneleri oluşturulur.

 

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class Gui_1 extends Applet
{
    public void init()
    {
        setBackground(Color.white);

        Label lbAd=new Label("Ad ");
        Label lbSoyad=new Label("Soyad ");
        Label lbAdres=new Label("Adres ");
        Label lbCinsiyet=new Label("Cinsiyet ");
        Label lbHobi=new Label("Hobi ");

        TextField txtAd=new TextField();
        TextField txtSoyad=new TextField();

        TextArea txtAdres=new TextArea(2,5);

        CheckboxGroup cbCinsiyet=new CheckboxGroup();

        Checkbox cbInternet=new Checkbox("Internet");
        Checkbox cbMuzik=new Checkbox("Muzik");
        Checkbox cbSinema=new Checkbox("Sinema");
        Checkbox cbTiyatro=new Checkbox("Tiyatro");

        Button btnYaz=new Button("Yaz");

        add(lbAd);
        add(txtAd);
        add(lbSoyad);
        add(txtSoyad);
        add(lbAdres);
        add(txtAdres);
        add(lbCinsiyet);
        add(new Checkbox("Erkek",cbCinsiyet,true));
        add(new Checkbox("Kadin",cbCinsiyet,false));
        add(lbHobi);
        add(cbInternet);
        add(cbMuzik);
        add(cbSinema);
        add(cbTiyatro);
        add(btnYaz);
    }
}
 

 

 

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Görsel tasarımın düzgün olması için tek yapılması gereken tüm kontrolleri eklemeden önce, Applet üzerinde bir GridLayout yani ızgara belirlemekti. Bunu gerçekleştirmek için Applet’in init metodunun en başına aşağıdaki kod satırını eklenir.

 

setLayout(new GridLayout(15,2));

 

(Bu satır ile Applet’in web sayfasında kaplayacağı alan belirlenir.parantez içindeki ilk değer satır sayısını virgülden sonraki değer ise sütun sayısını belirler.)

 sonuç:

 

 

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...