Konular

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Java applet üzerine form nesnelerini eklemek

Applet web tarayıcılarında çalışan küçük uygulamalardır. Bir applet başlarken server’dan client’a yüklenir ve client tarafında çalışmaya başlar. Appletlerin normal java programlarından farkı çalıştığı bilgisayarda kısıtlı haklara sahip olmasıdır. Eğer bu hakları appletinizde kullanmak istiyorsanız gerekli sertifikaların appletinize yüklenmesi gerekir.

Appletin farkı ise main methodun gerekli olmamasıdır. Appletler java.applet.Applet veya javax.swing.JApplet sınıflarını extend etmek zorundadır ve applet çalışırken bazı methodlar otomatik çağırılır. Bu methodları override ederek applete istediğimiz işlemleri yaptırabiliriz.

Bu methodlar;
init() : Applet ilk çalıştığı zaman cağırılır.
start() :Bu method applet başladığında çağırılan ikinci methoddur. Ayrıca applet restart edildiğinde de çağırılır.
stop() : Applet kapanırken çağırılır.
destroy() :En son çağırılan methoddur.Applet tamamen hafızadan silinir.

 Applet üzerine form nesnelerini eklemek için öncelikle awt paketini applet a import etmemiz gerekir.Daha sonra gerekli olan kod eklenmesi gereken method içine yazılır.

kodları yazmaya nesneleri oluşturmaktan başlarız.Nesnelerin oluşturulması için kullanılacak method ise init tir.init methodu içine new operatörü ile görsel bileşen nesneleri oluşturulur.

 

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class Gui_1 extends Applet
{
    public void init()
    {
        setBackground(Color.white);

        Label lbAd=new Label("Ad ");
        Label lbSoyad=new Label("Soyad ");
        Label lbAdres=new Label("Adres ");
        Label lbCinsiyet=new Label("Cinsiyet ");
        Label lbHobi=new Label("Hobi ");

        TextField txtAd=new TextField();
        TextField txtSoyad=new TextField();

        TextArea txtAdres=new TextArea(2,5);

        CheckboxGroup cbCinsiyet=new CheckboxGroup();

        Checkbox cbInternet=new Checkbox("Internet");
        Checkbox cbMuzik=new Checkbox("Muzik");
        Checkbox cbSinema=new Checkbox("Sinema");
        Checkbox cbTiyatro=new Checkbox("Tiyatro");

        Button btnYaz=new Button("Yaz");

        add(lbAd);
        add(txtAd);
        add(lbSoyad);
        add(txtSoyad);
        add(lbAdres);
        add(txtAdres);
        add(lbCinsiyet);
        add(new Checkbox("Erkek",cbCinsiyet,true));
        add(new Checkbox("Kadin",cbCinsiyet,false));
        add(lbHobi);
        add(cbInternet);
        add(cbMuzik);
        add(cbSinema);
        add(cbTiyatro);
        add(btnYaz);
    }
}
 

 

 

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Görsel tasarımın düzgün olması için tek yapılması gereken tüm kontrolleri eklemeden önce, Applet üzerinde bir GridLayout yani ızgara belirlemekti. Bunu gerçekleştirmek için Applet’in init metodunun en başına aşağıdaki kod satırını eklenir.

 

setLayout(new GridLayout(15,2));

 

(Bu satır ile Applet’in web sayfasında kaplayacağı alan belirlenir.parantez içindeki ilk değer satır sayısını virgülden sonraki değer ise sütun sayısını belirler.)

 sonuç:

 

 

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

 

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

49,263 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

31,593 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,009 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,249 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

25,888 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,404 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,000 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,961 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,155 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...