Java Applette Form Nesnelerini Ekleme

Java applette form nesnelerini ekleme yeni

Öncelikle FlowLayout.Layout sınıflarını bir örnek üzerinde uygulamakla mümkün olabilirdi. Bu amaçla çok basit olarak aşağıdaki gibi bir java örneği kullanabiliriz.

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
Java Applette Form Nesnelerini Ekleme
public class Layouts extends Applet
{
    TextField tf1;
    TextField tf2;
    Button bt1;
    Label lb1;
    Label lb2;

    public void init()
    {
        setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,15,30));

        lb1=new Label("Kullanıcı Adı: ");
        tf1=new TextField(25);
        lb2=new Label("Şifreniz: ");
        tf2=new TextField(25);

        bt1=new Button(" OK ");

        add(lb1);
        add(tf1);
        add(lb2);
        add(tf2);
        add(bt1);
    }
}

Burada tek yaptığım, applet üzerine yerleşecek bileşenlerin FlowLayout 'a göre düzenlenmesiydi. Applet' in FlowLayout' u uygulayacağını belirtmek için,

setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,15,30));

kod satırını kullandım. Burada, bileşenlerin Applet üzerinde bulundukları satırda ortalanarak yerleştirilecekleri ve yatay olarak aralarında 15 piksel, dikey olarak ise 30 piksel boşuk olacağı belirtiliyor. Sonuç olarak;

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class Layouts extends Applet
Java Applette Form Nesnelerini Ekleme
{
    TextField tf1;
    TextField tf2;
    Button bt1;
    Label lb1;
    Label lb2;
    Panel p1;

    public void init()
    {
        p1=new Panel();
        p1.setBackground(Color.yellow);
        p1.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));

        lb1=new Label("Kullanıcı Adı: ");
        tf1=new TextField(25);
        lb2=new Label("Şifreniz: ");
        tf2=new TextField(25);
        bt1=new Button(" OK ");

        p1.add(lb1);
        p1.add(tf1);
        p1.add(lb2);
        p1.add(tf2);
        p1.add(bt1);

        add(p1);
    }
}

Bu şekilde form nesnemize textbox ve buton eklemiş olduk...

 

Aydın ÜMİT

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...