Form Nesnelerinin Hizalanması

Örnek uygulamada form nesnesinin hizlanması işlemi fonksiyon yardımıyla yapılmıştır.


Form Nesnelerinin Hizalanması

 

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;


public class NewApplet extends Applet {

    Label UserNameL = new Label("Kullanıcı Adı");
    Label PassWordL = new Label("Şifre");
    TextField UserNameT = new TextField(25);
    TextField PassWordT = new TextField(25);
   

    Button Tamam = new Button("Tamam");

    GridBagLayout Hizalayici = new GridBagLayout();
    GridBagConstraints HizalayiciAyar = new GridBagConstraints();

    public void ElemanYerlestir(int Xekseni, int Yekseni, int Genislik, int Yukseklik, Component Eleman) {
        HizalayiciAyar.gridx = Xekseni;
        HizalayiciAyar.gridy = Yekseni;
        HizalayiciAyar.gridwidth = Genislik;
        HizalayiciAyar.gridheight = Yukseklik;
        Hizalayici.setConstraints(Eleman, HizalayiciAyar);
    }

    public void init() {

        setLayout(Hizalayici);
        HizalayiciAyar.insets = new Insets(2, 2, 2, 2);
        //HizalayiciAyar.fill = GridBagConstraints.BOTH;


        ElemanYerlestir(0, 0, 5, 1, UserNameL);
        add(UserNameL);

        ElemanYerlestir(6, 0, 5, 1, UserNameT);
        add(UserNameT);
       
        ElemanYerlestir(0, 1, 5, 1, PassWordL);
        add(PassWordL);

        ElemanYerlestir(6, 1, 5, 1, PassWordT);
        add(PassWordT);

        ElemanYerlestir(6, 2, 2, 1, Tamam);
        add(Tamam);

    }
}
 
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...