Konular

Applet İskeleti

 

import java.awt.*; //Applet için gerekli //Form nesneleri
import java.applet.*; //Applet için gerekli

public class Bir extends Applet { //Bir classına Applet classı özellikleri baglanıyor

    public void init(){ //ilk cagrilan fonksiyon (main)
        //ilk değerler verilir.
        //Sadece bir kez çağrılır
    }

    public void start(){ //initten sonra çalışır.
        //çalışmayı başatır.
        //Applet durduktan sonra tekrar çalışmasını sağlar
    }

    public void stop(){ //Applet durdurulduğunda çalışır
        //Çalışmayı askıya alır
    }

    public void destroy(){ //Applet sonlandırıldığında çalışır.
        //Kapatma sırasında yapılacak işlemleri ayarlar.
    }

    public void paint(Graphics Ekran){ //Applet sonlandırıldığında çalışır.
        //Pencere içeriğini yeniler
        //Pencere fiziksel özellikleri degisince yeniden calisir
    }

     public void repaint(){
        //Pencereyi yeniler
    }

    public void update(Graphics Ekran){
        //Pencereyi tekrar göster
    }

}

Applet İskeleti

 


import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class Iki extends Applet {

    String Mesaj;

    public void init() {
        setBackground(Color.yellow);
        setForeground(Color.red);
        Mesaj=" Init Icerisinde ";
    }

    public void start() {
        Mesaj+=" Start Icerisinde ";
    }

    public void stop() {
    }

    public void destroy() {
    }

    public void paint(Graphics Ekranimiz) {
        Mesaj+=" Paint Icerisinde ";
        Ekranimiz.drawString(Mesaj, 10, 30);
    }

    public void update(Graphics Ekran) {
    }

}
 

Applet İskeleti

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

49,263 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

31,593 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,009 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,249 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

25,888 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,404 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,000 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,961 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,155 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...