Java da GridLayut Kullanımı

Izgara mantığıyla çalışan Java Layoutu

 


import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.Panel;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JLabel;

public class GridbagLayout extends JApplet implements MouseListener {

    JLabel ResimTutucu1 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu2 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu3 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu4 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu5 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu6 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu7 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu8 = new JLabel();
    JLabel ResimTutucu9 = new JLabel();

    ImageIcon Resim1 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim2 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim3 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim4 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim5 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim6 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim7 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim8 = new ImageIcon();
    ImageIcon Resim9 = new ImageIcon();

    JLabel ResimTutucuBuyuk = new JLabel();

    public void init() {

        setLayout(new FlowLayout());

        addMouseListener(this);

        Resim1.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler1.jpeg"));
        Resim2.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler2.jpeg"));
        Resim3.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler3.jpeg"));
        Resim4.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler4.jpeg"));
        Resim5.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler5.jpeg"));
        Resim6.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler6.jpeg"));
        Resim7.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler7.jpeg"));
        Resim8.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler8.jpeg"));
        Resim9.setImage(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimler9.jpeg"));
   
        ResimTutucu1.setIcon(Resim1);
        ResimTutucu2.setIcon(Resim2);
        ResimTutucu3.setIcon(Resim3);
        ResimTutucu4.setIcon(Resim4);
        ResimTutucu5.setIcon(Resim5);
        ResimTutucu6.setIcon(Resim6);
        ResimTutucu7.setIcon(Resim7);
        ResimTutucu8.setIcon(Resim8);
        ResimTutucu9.setIcon(Resim9);

        Panel GridGrup = new Panel();
        GridGrup.setLayout(new GridLayout(3, 3));

        GridGrup.add(ResimTutucu1);
        GridGrup.add(ResimTutucu2);
        GridGrup.add(ResimTutucu3);
        GridGrup.add(ResimTutucu4);
        GridGrup.add(ResimTutucu5);
        GridGrup.add(ResimTutucu6);
        GridGrup.add(ResimTutucu7);
        GridGrup.add(ResimTutucu8);
        GridGrup.add(ResimTutucu9);

        add(GridGrup);

        ResimTutucuBuyuk.setIcon(new ImageIcon(getImage(getDocumentBase(), "resimler/resimlerbuyuk.jpg")));
        ResimTutucuBuyuk.setSize(150, 150);
        add(ResimTutucuBuyuk);
    }

    public void mousePressed(MouseEvent Olay) {
       ResimTutucuBuyuk.setIcon(Resim9);
    }

    public void mouseReleased(MouseEvent Olay) {
    }

    public void mouseEntered(MouseEvent Olay) {
    }

    public void mouseExited(MouseEvent Olay) {
    }

    public void mouseClicked(MouseEvent Olay) {
    }

}
 

Java da GridLayut Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...