Konular

Japplet Projesinin Oluşturulması Japplet Standart Metotları Ve Metotların Görevleri

Japplet standart metotları ve metotların görevleri

JApplet Projesinin Oluşturulması

İlk olarak File'den New Project'i seçeriz.

Başlıksız İçerik______________________

Karşımıza çıkan pencereden Java Class Library'i seçeriz.

Başlıksız İçerik______________________

Ardından projenin ismini girip Finish'e tıklarız.

Başlıksız İçerik______________________

Daha sonra çıkan ekrandan File'den New File'yi  seçeriz.

Başlıksız İçerik______________________

Açılan pencereden Java'yı oradan da JApplet'ı seçeriz.

Başlıksız
İçerik______________________

Gelen pencereden class name'ye isim vererek JApplet'i oluştururuz.

Başlıksız İçerik______________________

Karşımıza aşağıdaki resimdeki gibi bir ekran gelir.

Başlıksız İçerik______________________

JApplet standart metotları ve metotların görevleri

Initialization (Başlatma)
Başlatma, uygulamalardaki main metodunda olduğu gibi, applet ilk defa yüklendiğinde veya tekrar yüklendiğinde olur. Bir appletin başlatımı, applete geçirilen parametrelerin okunması ve ayrıştırılması, kullanılacak yardımcı nesnelerin yaratımı, ilk durumun oluşturulması, veya gerekli görüntü ve fontların yüklenmesi gibi faaliyetleri kapsar. Başlatma faaliyetleri için init metodunun override edilmesi gerekir:
public void init(){

}

Starting (Çalışma)
Bir applet başlatıldıktan sonra, çalıştırılır. Başlatmadan farkı, applet hayatı boyunca defalarca çağrılabilmesidir. Çalışma ayrıca applet önceden durdurulduysa da olur. Mesela kullanıcı bulunduğu sayfadan ayrılırsa applet durur, geri dönunce tekrar çalışmaya başlar. Çalışma için start metdu override edilir:
public void start() {
...
}
start metodu içerisine konulabilen işlevler arasında appleti kontrol etmek için bir thread yaratma, yardımcı nesnelere uygun mesajlar gönderme, veya bir şekilde applete başlaması gerektiğini anlatma sayılabilir.


Stopping (Durdurma)
Durdurma ve çalıştırma beraber düşünülmelidir. Durma, içinde applet bulunan sayfadan başka bir yere gidince veya açıktan stop metodunu çağırarak olur. Varsayılan olarak kullanıcı sayfayı terk edince appletin çalıştırdığı threadler çalışmaya devam eder. Stop metodonu override ederek sayfa değiştiğinde bu threadleri durdurup, geri dönüldüğünde tekrar çalıştırabiliriz:
public void stop() {
...
}

Destroying (Yoketme)
Aslında yoketme, olduğundan daha ağır isim taşımaktadır. Yoketme metodu, appletin kendisinin yokedileceği, veya içinde bulunduğu browser kapanacağı anda elde bulunan çeşitli kaynakları, çalışan threadleri, vs. serbest bırakmak için tasarlanmıştır. Elde bırakılması gereken hususi bir kaynak yoksa genellikle destroy metodunu override etmek istemeyiz. Metod aşağıdaki gibidir:
public void destroy() {
...
}

Painting (Boyama)
Boyama, metin olsun, satır olsun, renkli arka plan olsun, görüntü olsun, appletin gerçekte ekrana birşeyler çizmesidir. Boyama applet yaşamı boyunca binlerce kere gerçekleşir. (Mesela applet başlatıldıktan sonra, tarayıcı başka bir pencere arkasına girip tekrar ön plana çıktığında, başka bir alana taşındağında veya tekrarlı olarak, animasyon zamanında olduğu gibi). Ekrana birşeyler çizmek için paint metodunu override ederiz. Bu metod applet yazıcısı için en önemli metoddur:
public void paint(Graphics g) {
...
}

Update (Güncelleme)

Applet içeriğini güncellemek için kullanılır:

public update(){

...

}

Burak SARIBAŞ

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

49,263 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

31,594 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,011 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,249 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

25,888 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,404 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,000 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,962 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

22,704 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,155 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...