Konular

Japplet Projesinin Oluşturulması

Japplet standart metotları ve metotların görevleri

JAPPLET PROJESİNİN OLUŞTURULMASI

JApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin Oluşturulması

JApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin Oluşturulması

 

Japplet Projesinin OluşturulmasıJapplet Projesinin OluşturulmasıJapplet Projesinin OluşturulmasıJapplet Projesinin Oluşturulması

APPLET STANDART METODLAR VE GÖREVLERİ

Japplet Projesinin Oluşturulması

import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;


public class NewJApplet extends JApplet {

    //İlk çağırılan metoddur. Birkez çağırılır.
    public void init() {
    }
        //init() ten sonra çağrılır.Applet yeniden başlatıldığında yeniden çağrılır.Birden fazla çağrılabilir.
         public void start() {

        }
//Bu metot çağrıldığında applet penceresi içerisindeki nesneler yeniden çizilir.
     public void paint(Graphics Ekran) {

     
     }
//Appleti durdurmak için kullanılır.start() metodu ile applet tekar çalıştırılabilir.
    public void stop() {


          }
//stop() yapılmış bir appleti bellekten tamamen silmek için kullanılır.
 public void destroy() {


 }
//Applet içeriği güncellenecekse kullanılır.
 public void update() {

 }
     }

Mustafa CULHAOĞLU

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

49,192 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

31,533 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

29,956 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,233 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

25,864 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,393 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

24,971 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,943 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

22,683 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,136 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...