Japplet Projesinin Oluşturulması

Japplet standart metotları ve metotların görevleri

JAPPLET PROJESİNİN OLUŞTURULMASI

JApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin Oluşturulması

JApplet Projesinin OluşturulmasıJApplet Projesinin Oluşturulması

 

Japplet Projesinin OluşturulmasıJapplet Projesinin OluşturulmasıJapplet Projesinin OluşturulmasıJapplet Projesinin Oluşturulması

APPLET STANDART METODLAR VE GÖREVLERİ

Japplet Projesinin Oluşturulması

import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;


public class NewJApplet extends JApplet {

    //İlk çağırılan metoddur. Birkez çağırılır.
    public void init() {
    }
        //init() ten sonra çağrılır.Applet yeniden başlatıldığında yeniden çağrılır.Birden fazla çağrılabilir.
         public void start() {

        }
//Bu metot çağrıldığında applet penceresi içerisindeki nesneler yeniden çizilir.
     public void paint(Graphics Ekran) {

     
     }
//Appleti durdurmak için kullanılır.start() metodu ile applet tekar çalıştırılabilir.
    public void stop() {


          }
//stop() yapılmış bir appleti bellekten tamamen silmek için kullanılır.
 public void destroy() {


 }
//Applet içeriği güncellenecekse kullanılır.
 public void update() {

 }
     }

Mustafa CULHAOĞLU

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...