Konular

Javada Fonksiyonalar

Return kullanımı ve kendini çağıran fonkiyonlar

Java Fonksiyon kullanımı;

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class NewJApplet1 extends JApplet { //Basit Bir fonksiyon işlemi

    int x = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Bir Sayı Gir"));

    public void init() { //Alıp ve Göndermeyen Metot
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayının 4 çarpı 2 ye bölünmesinden çıkan sonuc :" + bolme());
    }

    public int carpma() { //Almayıp Gönderen Metot
        int y = 4 * x;
        return y;

    }

    public int bolme() { //Alıp Gönderen Metot
        int z = carpma() / 2;
        return z;
    }
}

Ekran Çıktısı;

Javada FonksiyonalarJavada Fonksiyonalar

Kod;

 


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet2 extends JApplet {

      public static void main(String[] args) {        double k = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Taban Sayıyı  Girin"));// Taban sayıyı girin        double x = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(" Negatif olmamak şartıyla Üssü Girin")); //Üs sayıyı girin

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sonuc :" + (int) matematik.usal(k, x));//Sonuc class matematikten gelen usal sayesinde üs alınır
        //k Taban x üs olcak şekilde ayarlandınmı işlem tanımlanır

    }
} class matematik {

    public static double usal(double taban, double us) {

        double sonuc = 1;

        for (int i = 0; i < us; i++) {

            sonuc = taban * sonuc;

        }

        return sonuc;
    }
}

 

 Ekran Çıktısı;

Javada Fonksiyonalar

Javada Fonksiyonalar

Javada Fonksiyonalar

Kod;


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet3 extends JApplet {

public void init() {
        //dikdörtgen alanı ve çevresini hesaplayan program
    }

    public static void main(String[] args) {

        double UzunKenar = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Uzun Kenarı Girin"));
        double KısaKenar = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Kısa Kenarı Girin"));

        if (UzunKenar > KısaKenar) {
            if (UzunKenar == KısaKenar) {
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Cevre :" + geo.cevre(UzunKenar, KısaKenar));

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Alan  :" + geo.alan(UzunKenar, KısaKenar));
            }
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Böyle bir dikdörtgen olamaz!! ");

        }

    }
}

class geo {

    public static double cevre(double k, double l) {

        double cevre = (k * 2) + (l * 2);

        return cevre;
    }

    public static double alan(double k, double l) {        double alan = k * l;

        return alan;

    }
}
 

 Ekran Çıktısı;

Javada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada Fonksiyonalar

Kendi Kendini Çağıran Fonksiyon Kodu;


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class NewJApplet extends JApplet {

    int i;
    int Carp = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Kaçıncı Çarpım tablosu?"));
    String Cevap = "";

    @Override
    public void init() {
        KendiniCagiranFonksiyon(Carp);

    }

    public void KendiniCagiranFonksiyon(int Sayi) {


        for (int f = Sayi; f > 0; f++) {

            for (int i = 1; i <= 10; i++) {

                int Sonuc = Sayi * i;
                Cevap += Sonuc + "";
                JOptionPane.showMessageDialog(null, Sayi + " kere " + i + "=" + Sonuc);

            }

            return;

        }
    }
}


 

Ekran Çıktısı;

 

Javada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada Fonksiyonalar

Javada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada Fonksiyonalar

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

49,263 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

31,593 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,009 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,249 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

25,888 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,404 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,000 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,961 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,155 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...