Konular

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Java applet üzerine form nesnelerini eklemek

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ActionListenerKullanımı:

Java'da buttonlara klikleme, bir form alanına focus olma gibi eventleri dinlemek için implement edilen interface'dir. kullandığınız actionperformed metoduna göre oluşan olaylara karşı programınız cevap verir.

Örnek1 Ekara İsim  ve Parola Cıktısı

package javaapplication17;
//cagırılan kütüphaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//olusturulan form nesneleri
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {
   TextField isim, sifre;
    public void init() {
    Label isims = new Label("ad soyad:", Label.RIGHT);
    Label sifres = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
    isim  = new TextField(12);
    sifre  = new TextField(8);
    sifre.setEchoChar('*');
    add(isims);
    add(isim);
    add(sifres);
    add(sifre);
    isim.addActionListener(this);
    sifre.addActionListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve yazdırır
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isminiz:"+ isim.getText(),6,60);
        g.drawString("Sifreniz:"+sifre.getText(),6,100);
    }
}

 

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ItemListenerKullanımı:Form üzerinde secim yapılan nesneleri dinler bunlar radiobuttonlar, checkboxlar,menuitemleri gibi nesnelerdir

Örnek 2 Onay Kutucuklarını yönetmek  ve cıktısı

package javaapplication17;
//kutuphaneler cagırılor
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//checkbox nesneleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {      
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, false);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, true);      
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);        
    }
//kullanıcı entera basar yazdırır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 110);
    }
}
 

 

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ÖRNEK 3 Secim Listelerini yönetmek ve Cıktısı

package javaapplication17;
//kutuphaneden cagırılanlar
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//secim listeleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {
    String msg = " ";
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {        
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
        sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve yazdırır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {      
        msg ="Sınıf ve Alnınız:  ";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 150);
    }
}
 

 Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

 

ÖRNEK 4 TEXTFIELD KULLANIMI

public void init() {
   
String val ="ben asen seyokmusn"+"sadsadan"+"sdadazdn"+"esdsa";
        TextArea text=new TextArea(val,10,30);
        add(text);
    }

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

ÖRNEK SON TÜM UYGULAMALRIN BİRLESTİRİLMESİ

package javaapplication17;
//cagırılan kutuhaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//eklenen form nesneleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener, ItemListener {
    TextField isim, sifre;
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    Label a, b;
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, true);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, false);
        isim = new TextField(12);
        b = new Label("isim soyad", Label.RIGHT);
        sifre = new TextField(8);
        a = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
        sifre.setEchoChar('*');
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
        add(b);
        add(isim);
        add(a);
        add(sifre);
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        isim.addActionListener(this);
        sifre.addActionListener(this);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
        String val = "java" + "guzel birn" + "ve eylencelin" + "tadını cıkartın" + "nilker erucar";
        TextArea text = new TextArea(val, 10, 30);
        add(text);
    }
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();
    }
//kullanıcı entera basar ekrana yazdıralan ögeler
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isim soyad:" + isim.getText(), 6, 250);
        g.drawString("Sifreniz:" + sifre.getText(), 6, 300);
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 350);
        msg ="Sınıf ve Alnınız:";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 400);
    }
}
 

 

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

İLKER ERUCAR

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

49,263 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

31,594 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,011 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,249 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

25,888 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,404 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,000 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,962 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

22,704 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,155 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...