Basit Resim Boyunlandırma Örneği

Gönderilen resim dosyasını belirtilen isimle kaydeden uygulama örneği

 HTML Kodları

<html>
    <body>
        <form method="post" enctype="multipart/form-data">
            Resim Dosyası <input type="file" name="resim">
            Yeni Dosya Adı <input type="text" name="dosyaadi">

            <input type="submit" value="Gönder">
        </form>
    </body>
</html>

  PHP Kodları

<?php

function ResimBoyut($dosyayolu, $resimgenisligi, $resimyuksekligi) {
   
    if (move_uploaded_file($_FILES["resim"]["tmp_name"], $dosyayolu)) {

        $orjinalresim = imagecreatefromjpeg($dosyayolu);
        $boyutlanmisresim = imagescale($orjinalresim, $resimgenisligi, $resimyuksekligi);
        imagejpeg($boyutlanmisresim, $dosyayolu, 80);

        echo "Dosya Transfer Edildi";
    } else
        echo "Dosya Tranfer Edilmedi";
}

if (!empty($_FILES)) {
    ResimBoyut("resim/" . $_POST["dosyaadi"], 320, 240);
}

?>

 

Basit Resim Boyunlandırma Örneği

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...