Konular

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

Applet Java programlarının, server bilgisayarlarındaki java kodlarının kullanıcı bilgisayarına otomatik olarak (browser aracılığı ile) indirilen ve çalıştırılan versiyonudur. Yani kullanıcı browseri aracılığı ile sizin yazdığınız programı kullanır.


Bu noktada appletin güvenliği devreye girer çünkü kullanıcı kodun içeriğini bilemiyeceği için güvenlik riski olan bir durum ortaya çıkar fakat Java nın yazarları buna çare olarak security manager adlı sistemi geliştirmişlerdir,böylece koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir.
Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır.Signed applet yapmak için şu adımları izleyin .

1.Öncelikle appletin gerekeceği bütün sınıfları bir jar içine alın.

jar cvf jar_adi.jar ilk.class (veya * gibi wildcard) varsa_klasor_adi
gibi jar komutu ile jar dosyasını oluşturun,eğer winrar gibi bir program var ise jar dosyası oluşturmak çok kolay yapmanız gereken klasörleri, dosyaları boş jar dosyası içine sürükleyip bırakmak.

2.Şimdi applet için gerekli private/public keyleri ve ilgili dosyasını oluşturalım bunun için

keytool -genkey -alias signFiles -keystore tayfunstore -keypass kpi135 -dname “cn=tayfun” -storepass ab987c

gibi bir komut işimiz görür.

-genkey komutu işlemimizi yani “generate key” anahtar yarat direktifini verir
-alias signFiles ilerki bir komutta referans olacak bir kelimedir.bir sonraki komutta anlarsınız
-keystore oluşturulan publi/private keylerin hangi dosyada saklanacağı bilgisini bu komutla verirsiniz.
-keypass bizim private keyimizin şifresi
-dname “cn=tayfun” bunun manası applete açılırken applete izin verilip verilmeyeceğini soran dialog kutusunda görünecek bilgilerdir.bu direktif ile ilgili değerleri veririz.
-storepass public/private key bilgilerinin koyulacağı dosyanın şifresi

3. Appleti signed yapmadaki son adımımız (benim işime bu 3 adım yaradı )

jarsigner -keystore tayfunstore -storepass ab987c -keypass kpi135 -signedjar SSignedApplet.jar SignedApplet.jar signFiles

-keystore
public/private keylerin koyulduğu dosyanın adı bir önceki işleme bakın
-storepass bir önceki işlemde private/public key dosyasında erişim için şifreyi belirlemiştik.
-keypass private keyimizin şifresi
-signedjar bu komuttan sonra meydana çıkacak jarın adı
SignedApplet.jar signFiles bunlar ise sıra ile sign edilecek jarın adı, yalnız bu jarın tam adresi ile vermeniz gerekli eğer komutu verdiğiniz dizinde ise direkt adınız yazabilirsiniz ama aynı dizinde değilse tam adresini vermelisiniz.Relative yani ../../ tarzı adreslerde olabilir.
signFiles bir önceki komuttan hatırlarsanız alias olarak signFiles vermiştik işte şimdi bu alias işimize yarıyor böylece 1 önceki komuttaki değerleri bu komutta kullanabiliyor.

Bu 3 işlemden sonra buradaki örnekteki SSignedApplet.jar gibi sizin verdiğiniz isimde signed bir applet meydana gelir.

Bu applet signed olduğu için kendi bilgisayarınızdaki programdan farksızdır hertürlü işlemi bu appletin indirildiği kullanıcı bilgisayarında da yapabilirsiniz. Appletin sınırlarını kırarsınız, fakat kullanıcıyı mağdur etmemek için Applet öncelikle bu signed jarın çalıştırılıp çalıştırılmayacağını sorar, işte bu noktada kullanıcı böyle bir dialog kutusu gelince ne yapacağını şaşıracağı ve hayır diyebileceği için signed appletleri sık kullanmak sakıncalıdır.

 Kaynak :

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

50,233 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

32,361 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,716 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,643 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

26,371 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,502 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

24,400 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

23,244 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,561 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...