Kelime Tahmin Oyunu

Php'de cookiler ile yapılmış bir cookie oyunu
Kelime Tahminn Oyunu <body>
<?php
       
        function karsilastir($a,$b,$c)
        {
                $uu = strlen($b);
                $kk = $c;
                               
                for($i=0;$i<$uu;$i++)
                {
                        if($a==$b[$i])
                        {
                                if($kk[$i]=="-")
                                {
                                        $kk[$i] = $a;
                                }
                        }
                }
                setcookie('layout',NULL,-1);
                setcookie('layout',$kk,time()+3600);
                $_SESSION['th'] = $_SESSION['th']-1;
        }
        function pgRf()
        {
                echo "<script language='javascript' type='text/javascript'>window.top.location='./index.php';</script>";
               
        }

        if(!empty($_SERVER['QUERY_STRING']))
        {
                if($_SERVER['QUERY_STRING']=="yenile")
                {
                        setcookie('kelime',NULL,-1);
                        setcookie('layout',NULL,-1);
                        pgRf();
                }
        }
                       
        if(empty($_COOKIE['kelime']))
        {
                $s = rand(0,2);
               
                $kelimeler=array("abuzittin","mozilla firefox","windows vista ultimate");
                $layoutlar = array("---------","------- -------","------- ----- --------");
               
                $kullanilan = $kelimeler[$s];
                $ly = $layoutlar[$s];
               
                setcookie('kelime',$kullanilan,time()+3600);
                setcookie('layout',$ly,time()+3600);
                unset($_SESSION['th']);
               
                pgRf();
               
        }else{
                       
                if(!empty($_POST))
                {
                        karsilastir($_POST['harf'],$_COOKIE['kelime'],$_COOKIE['layout']);
                }
                $uzunluk = strlen($_COOKIE['kelime']);
               
                if(empty($_SESSION['th']) && $_SESSION['th']!=1)        $_SESSION['th'] = ($uzunluk - round($uzunluk/2))+1;
               
                if($_SESSION['th']==1)
                {
                        echo "Tahmin hakkiniz tükendi. Kelimemiz <strong>".$_COOKIE['kelime']."</strong> idi. Yazık!";
                        echo '<input type="button" id="hede" onclick="window.top.location='./index.php?yenile'" value="Yeniden başla" />';
                        die();
                }
               
                echo '<div id="giris">Kelime seçildi. Seçilen kelime '.$uzunluk.' harfli. Buna göre toplam '.($_SESSION['th']-1).' tahmin hakkiniz atandi</div>
                <input type="button" onclick="window.top.location='./index.php?yenile'" id="hede" value="Çok zor oldu.Yeni kelime seçelim"/><br>'
;
               
                echo "<br><br>Buyrun baslayın: ".$_COOKIE['layout']."<br><br><br>";
                echo '( Tutulan Kelime '.$_COOKIE['kelime'].' )';
               
                echo '<br><br><form action="" method="post">';
               
                for($i=65;$i<91;$i++)
                {
                        echo '<input id="harf" type="submit" name="harf" value="'.strtolower(chr($i)).'"/>';
                        if(($i-64)%6==0)        echo "<br>";
                }
               
                echo "</form>";
               
                if(!empty($_POST))      pgRf();
        }
?>
</body>
</html>
 
Yorumunuzu Ekleyin
Kelime Tahmin Oyunu Yorumları +2 Yorum
 • Ogzhn
  1
  Ogzhn
  Güzel uygulama olmuş :http:www.ogzhn.com
  19 Temmuz 2012 17:00:40, Perşembe
 • mustafa
  1
  mustafa
  hatalar veriyor nasıl düzeltebiliriz
  22 Mart 2013 11:02:34, Cuma


Yükleniyor...
Yükleniyor...