Applet Form Örnekleri2

Çeşitli konularda formlar yardımıyla hazırlanmış applet uygulamaları

Applet uygulamasında  örnekteki gibi girilebilen matematiksel uygulamanın sonucunu veren uygulama

Applet Form Örnekleri2

package javaapplication1;

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JButton;

public class NewApplet1 extends Applet implements ActionListener {

    TextField bir = new TextField(2);
    Label carpi = new Label("*");
    TextField iki = new TextField(2);
    Label fak = new Label("!");
    TextField artieksi = new TextField(1);
    TextField uc = new TextField(2);
    Label fakt = new Label("!");
    Label esit = new Label("=");
    TextField sonuc = new TextField(2);
    JButton ok = new JButton("TAMAM");
    int bir1, iki2, uc3, i, carpim, a, islem;
    int fakt1 = 1;
    int fakt2 = 1;

    public void init() {
        add(bir);
        add(carpi);
        add(iki);
        add(fak);
        add(artieksi);
        add(uc);
        add(fakt);
        add(esit);
        add(sonuc);
        add(ok);
        ok.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == ok) {
            bir1 = Integer.parseInt(bir.getText());
            iki2 = Integer.parseInt(iki.getText());
            uc3 = Integer.parseInt(uc.getText());
            carpim = bir1 * iki2;
            for (i = 1; i <= carpim; i++) {
                fakt1 = fakt1 * i;
            }
            for (a = 1; a <= uc3; a++) {
                fakt2 = fakt2 * a;
            }
            if (artieksi.getText().equals("-")) {
                islem = fakt1 - fakt2;
            } else {
                islem = fakt1 + fakt2;
            }
            sonuc.setText(Integer.toString(islem));
        }
    }
} 

 

Applet uygulamasında girilen metinlerdeki Türkçe karakterleri İngiliz alfabesindeki karakterlere çeviren uygulamaApplet Form Örnekleri2

package javaapplication1;
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JButton;

public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {
    JButton tamam = new JButton("TAMAM");
    TextField tr = new TextField(20);
    TextField eng = new TextField(20);
    int i;
    @Override
    public void init() {
        add(tr);
        add(eng);
        add(tamam);
        tamam.addActionListener(this);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (e.getSource() == tamam) {
            for (i = 0; i < tr.getText().length(); i++) {

                if (tr.getText().charAt(i) == 'ş') {
                    eng.setText(eng.getText() + 's');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ç') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'c');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ö') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'o');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ü') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'u');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ı') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'i');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ğ') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'g');
                }
                else
                {
                    eng.setText(eng.getText() + tr.getText().charAt(i));
                }
            }
        }
    }
}
 

 

Applet uygulamasında  örnekteki gibi girilebilen matematiksel uygulamanın sonucunu veren uygulamayı yapınız.

Delta değeri ve köklerin durumu hakkında bilgi verilecektir.

Applet Form Örnekleri2

package javaapplication1;

import java.applet.Applet;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;

public class NewApplet3 extends Applet implements ActionListener {

    TextField a = new TextField(8);
    TextField b = new TextField(8);
    TextField c = new TextField(8);
    TextField d = new TextField(10);
    TextField e = new TextField(10);
    int as;
    int bs;
    int cs;
    int delta;

    public void init() {
        add(a);
        add(b);
        add(c);
        add(d);
        add(e);
        c.addActionListener(this);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent olay) {

        as = Integer.parseInt(a.getText());
        bs = Integer.parseInt(b.getText());
        cs = Integer.parseInt(c.getText());

        delta = bs * bs - 4 * (as * cs);
        d.setText(Integer.toString(delta));
        if (delta == 0) {
            e.setText("tek kök");
        } else if (delta < 0) {
            e.setText("kök yok");
        } else if (delta > 0) {
            e.setText("çift  kök");
        }
    }
}

 

Applet uygulamasında  verilen metin içerisindeki harflerin alfabenin kaçıncı karakterleriyse, sayısal karşılıklarını yazan uygulama

Applet Form Örnekleri2

import java.applet.Applet;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionListener;

public class NewJApplet extends Applet implements ActionListener {

    TextField metin = new TextField(15);
    TextField karsilik = new TextField(15);
    Button tamam = new Button("Tamam");
    String Alfabe = "abcdefghijklmnoprstuvyz";

    public void init() {
        add(metin);
        add(karsilik);
        add(tamam);
        tamam.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Aksiyon) {

        char Harf, AlfabeHarf;
        if (Aksiyon.getSource() == tamam) {
            for (int i = 0; i < metin.getText().length(); i++) {
                for (int k = 1; k < Alfabe.length(); k++) {
                    Harf=metin.getText().charAt(i);
                    AlfabeHarf=Alfabe.charAt(k);
                    if (Harf==AlfabeHarf) {
                        karsilik.setText(karsilik.getText() +  Integer.toString(k));
                    }
                }
            }
        }
    }
}

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...