Java Drawrect , Fillrect ,clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

Java drawrect , fillrect ,clearrect , draw3drect ve fill3drect kullanımı

fillRect() , drawRect() ve clearRect()   Kullanımı

       
           drawRect: İçi boş kare yapımı için kullanılır.
           fillRect:  İçi dolu kare yapımı için kullanılır.
           clearRect() : Cizilen karenin içinin taban ile aynı olmasını sağlar.
 
            drawRect  kullanımı ;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {


    public void init() {

    }
public void paint(Graphics Ekran){


    //x1=Karemizin x üzerindeki konumu
    //y1=Karemizin y üzerindeki konumu
    //w1=Karemizin eni
    //h1=Karemizin yüksekliği olsun

    int x1,y1,w1,h1;

    x1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin x üzerindekş konumunu girinizi"));
    y1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin y üzerindeki konumunu giriniz"));
    w1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin enini giriniz"));
    h1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin yüksekliğini giriniz"));

    Ekran.setColor(Color.BLUE);
    Ekran.drawRect(x1, y1, w1, h1);     }}
 
 
Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________
Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________
 
 
     Karşımıza cıkan sonuc aşağıdaki gibidir ;
              
 Başlıksız İçerik______________________
 
                   fillRect kullanımı;
 
 
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {

 
    public void init() {
       
    }
public void paint(Graphics Ekran){


    //x1=Karemizin x üzerindeki konumu
    //y1=Karemizin y üzerindeki konumu
    //w1=Karemizin eni
    //h1=Karemizin yüksekliği olsun

    int x1,y1,w1,h1;

    x1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin x üzerindekş konumunu girinizi"));
    y1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin y üzerindeki konumunu giriniz"));
    w1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin enini giriniz"));
    h1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin yüksekliğini giriniz"));

    Ekran.setColor(Color.BLUE);
    Ekran.fillRect(x1, y1, w1, h1);

}    
} 
 
Başlıksız İçerik______________________    Başlıksız İçerik______________________
Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________
 
Karşımıza cıkan sonuc ;
    
 
 Başlıksız İçerik______________________
 
            clearRect() kullanımı;
 
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {

 
    public void init() {
       
    }
public void paint(Graphics Ekran){


   

    Ekran.setColor(Color.MAGENTA);
    Ekran.fillRect(10,10,100,50);
    Ekran.clearRect(30,20,60,30);
}
}
 
 
 Karşımıza cıkacak sonuc ; 
Başlıksız İçerik______________________      
 
draw3DRect ve fill3DRect Kullanımı
 
 
import java.awt.Font;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {

 
    public void init() {
       
    }
public void paint(Graphics Ekran){

Ekran.setColor(Color.yellow);
Ekran.draw3DRect(10,10,100,50,true);
Ekran.draw3DRect(150,10,100,50,false);

Ekran.fill3DRect(10,110,100,50,true);
Ekran.fill3DRect(150,110,100,50,false);

}
}
 
 Karşımıza cıkacak sonuc;
Başlıksız İçerik______________________
 
     Yukarıda yazdığımız kodlardaki "true" ve "false" komutlarınız acıklayalım ;
true : Cisime sanki önden bakılmışcasına bir izlenim verir.
false: Cisme sanki arkadan bakılmışçasına bir izlenim verir. 

 

              Şimdide bu gösterdiklerimizden bir örnek yapalım ;

 

import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {    public void paint(Graphics g) {

        setSize(600,400);
String Yazilacak;


        Font v = new Font("AHebele1", Font.PLAIN, 22);
        Font c = new Font("Hebele2", Font.PLAIN, 22);
        Font k = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font l = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font n1 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font n2 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font n3 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font s1 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
            g.setColor(Color.BLACK);
            g.setFont(v);
            g.drawString("1.Not", 30, 30);

            g.setColor(Color.BLACK);
            g.setFont(c);
            g.drawString("2.Not", 130, 30);

            g.setColor(Color.BLACK);
            g.setFont(k);
            g.drawString("3.Not", 230, 30);

            g.setColor(Color.RED);
            g.setFont(l);
            g.drawString("Sonuc", 330, 30);
            setBackground(Color.CYAN);


            g.setColor(Color.BLACK);
            g.drawRect(10,10,100,30);
            g.drawRect(110,10,100,30);
            g.drawRect(210,10,100,30);
            g.drawRect(310,10,100,30);

            g.drawRect(10,40,100,30);
            g.drawRect(110,40,100,30);
            g.drawRect(210,40,100,30);
            g.drawRect(310,40,100,30);

            int not1,not2,not3,sonuc;

            not1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen 1.Notu Giriniz"));
            not2=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen 2.Notu Giriniz"));
            not3=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen 3.Notu Giriniz"));            sonuc=(not1+not2+not3)/3;

            g.drawString(""+not1,40,60);
            g.drawString(""+not2,140,60);
            g.drawString(""+not3,240,60);
           
            g.setColor(Color.RED);
            g.drawString(""+sonuc,340,60);          
}
}

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

 

 

             Karşımıza cıkacak sonuc ;

 

Başlıksız İçerik______________________

 

 

 

Kerem CEVREN

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...