Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayarın tuttuğu rast gele sayıyı bulmaya çalışıyoruz. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

  Paket Yapısı

Sayı Tahmin Oyunu

  RastGele.java dosyası

package Paket2;

public class RastGele {

    public static int Rastgelesayi() {
        return (int) (Math.random() * 100);

    }
}
 

 Sayı Tahmin Oyunu

  SayiTahmin.java dosyası

package Paket1;

import java.applet.Applet;
import Paket2.RastGele;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JOptionPane;

public class SayiTahmin extends Applet implements ActionListener{

    TextField GirilenSayi=new TextField();
    Button Tamam=new Button("Tamam");
    Button Yenile=new Button("Yenile");
    Label TahminSayisi=new Label();

    int TahminEdilecekSayi, DenemeSayisi;
    public void init() {
        add(GirilenSayi);
        add(Tamam);
        add(Yenile);
        add(TahminSayisi);

        Tamam.addActionListener(this);
        Yenile.addActionListener(this);
       
        RastGeleSayiyiYaz();
    }

    public void RastGeleSayiyiYaz(){
        TahminEdilecekSayi=RastGele.Rastgelesayi();
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay){
       
        DenemeSayisi++;
        if(Olay.getSource()==Tamam){
            if(Integer.parseInt(GirilenSayi.getText())==TahminEdilecekSayi){
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bravo " + DenemeSayisi +". denemenizde " + TahminEdilecekSayi+" degerini doru tahmin ettiniz."  );
            }
            else {
                String Yaz=(Integer.parseInt(GirilenSayi.getText())>TahminEdilecekSayi)?"Büyük Sayı Girdiniz":"Küçük Sayı Girdiniz";
               
                TahminSayisi.setText(" Bulamadınız " + DenemeSayisi +". denemeniz n" + Yaz);
                showStatus(Integer.toString(TahminEdilecekSayi));
            }
        }
        if(Olay.getSource()==Yenile){
            RastGeleSayiyiYaz();
            TahminSayisi.setText("Yeni Sayı Tuttum");
            GirilenSayi.setText("");
        }
    }
}
 

Sayı Tahmin Oyunu

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...