Java Color Chooser ( Renk Seçici) Kullanımı

JColorChooserın kullanımına örnek


Uygulama Örneği :


import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JColorChooser;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Jcolorchooser extends JApplet {

    int Yekseni = 20;
    Color Renk;

    public void init() {
        setSize(640, 480);
    }

    public void RenkliYazi(Graphics Ekran) {

        String Yazdirilacak = JOptionPane.showInputDialog("Metin Giriniz");

        Renk = JColorChooser.showDialog(this, "Bir renk seçiniz ", Renk);

        int FontBoyutu = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Fontun Boyutunu Giriniz"));

        Ekran.setColor(Renk);
        Ekran.setFont(new Font("Arial Black", Font.ITALIC, FontBoyutu));

        Yekseni += 20;

        Ekran.drawString(Yazdirilacak, 20, Yekseni);

    }

    public void paint(Graphics Ekran) {

        boolean Don = true;

        while (Don) {

            RenkliYazi(Ekran);

            //Cevap degiskeni Evet yanitinda 0 Hayir yanitinda 1 degeri alır
            int Cevap = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Renkli Yazı Yazdırmaya Devam Etmek İstiyor musun?");

            Don = (Cevap == 0) ? true : false;

        }

    }
}
 

  Ekran Çıktısı:

Java Color Chooser ( Renk Seçici) Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...