Apllet İle Çizim

 

 ÖRNEK  1

// Üçgen çizdirme programı
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class ucgenCiz extends Applet {

    public void paint(Graphics g) {
        int tabanX = 80;
        int tabanY = 200;
        int taban = 100;
        int height = 110;
        int i = 80, j = 200;
        int a = 80, b = 200;
        int c = 150, d = 200;
        int e = 115, f = 260;

        g.drawLine(tabanX, tabanY, tabanX + taban, tabanY);
        g.drawLine(tabanX + taban, tabanY, tabanX + taban / 2, tabanY - height);
        g.drawLine(tabanX + taban / 2, tabanY - height, tabanX, tabanY);

        g.setColor(Color.yellow);

        g.fillRect(i, j, 100, 100);
        g.setColor(Color.black);
        g.drawRect(i - 1, j - 1, 100, 100);

        g.setColor(Color.blue);

        g.fillRect(a, b, 30, 30);
        g.setColor(Color.black);
        g.drawRect(a - 1, b - 1, 30, 30);

        g.setColor(Color.blue);

        g.fillRect(c, d, 30, 30);
        g.setColor(Color.black);
        g.drawRect(c - 1, d - 1, 30, 30);

        g.setColor(Color.RED);

        g.fillRect(e, f, 30, 40);
        g.setColor(Color.black);
        g.drawRect(e - 1, f - 1, 30, 40);


    }
}
 

 

Kodun Çıktısı;

Başlıksız İçerik______________________

 

 ÖRNEK  2

 

// Bu program gelisiguzel kutuları applet icine yerlestirir...

import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class birsurukutu extends Applet {

    public void paint(Graphics temp) {

        int kirmiziorani, yesilorani, maviorani;
        int i, j;
        i = 5;
        j = 10;
        while (j < 130) {
            while (i < 450) {

                kirmiziorani = (int) Math.floor(Math.random() * 256);
                yesilorani = (int) Math.floor(Math.random() * 256);
                maviorani = (int) Math.floor(Math.random() * 256);

                temp.setColor(new Color(kirmiziorani, yesilorani, maviorani));
                temp.fillRect(i, j, 25, 25);
                temp.setColor(Color.black);
                temp.drawRect(i - 1, j - 1, 25, 25);

                i = i + 30;
            }//i<450 dongusunun sonu

            i = 5;
            j = j + 30;

        }//j<130 dongusunun sonu
    }//paint(Graphics temp) sonu
}//birsurukutu appletinin sonu

 

 

Kodun Çıktısı;

 Başlıksız İçerik______________________

 

ÖRNEK  3

// Üçgen çizdirme metodu
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class x extends Applet {

    public void paint(Graphics g) {
        drawTriangle(g, 20, 180, 100, 110);
        drawTriangle(g, 125, 180, 60, 70);
    }

    private void drawTriangle(Graphics g, int tabanX, int tabanY,
            int taban, int yukseklik) {
        int sagX = tabanX + taban;
        int ustX = tabanX + taban / 2;
        int ustY = tabanY - yukseklik;

        g.drawLine(tabanX, tabanY, sagX, tabanY);
        g.drawLine(sagX, tabanY, ustX, ustY);
        g.drawLine(ustX, ustY, tabanX, tabanY);

    }
}
 

 

Kodun Çıktısı;

Başlıksız İçerik______________________

 

Not :Aşağıdaki linke tıklayarak önceki örneklerimize de göz atabilirisiniz.

 www.dijitalders.com/icerik-58-3831-japplet-setcolor-ve-setfont-kullanimi.html

 

 

Ömer Faruk KARAMAN

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...