Javada Timer Kullanımına Örnekler

Belirli zaman aralıkları ile çalışan uygulamalar

Appletle yapılmış uygulama


import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;


public class NewApplet extends Applet {

    int Yatay, Dikey = 20;
    Timer Zamanlayici = new Timer();
    Image Resim;

    public void init() {

        this.setSize(640, 480);
        Yatay = this.getWidth();

        Resim = getImage(getDocumentBase(), "kus.gif");

        TimerTask Gorev = new TimerTask() {

            public void run() {
                Yatay -= 10;
                repaint();
            }
        };

        Zamanlayici.schedule(Gorev, 0, 50);

    }

    public void paint(Graphics Ekran) {
        Ekran.drawImage(Resim, Yatay, Dikey, this);
    }

    //Applet kapatilirken zamanlayici kapat
    public void stop() {
        Zamanlayici.cancel();
    }

}
 

Javada Timer Kullanımına Örnekler

 

JAppletle yapılmış uygulama


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.ImageIcon;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import javax.swing.JLabel;


public class JAppletzaman extends JApplet {

    int Yatay, Dikey = 20;
    Timer Zamanlayici = new Timer();
    ImageIcon Resim;
    JLabel ResimTutucu=new JLabel();

    public void init() {

        setLayout(null);
       
        this.setSize(640, 480);
        Yatay = this.getWidth();

        Resim = new ImageIcon(getImage(getDocumentBase(), "kus.gif"));

        ResimTutucu.setLocation(Yatay, Dikey);
        ResimTutucu.setSize(150, 127);
        add(ResimTutucu);

        ResimTutucu.setIcon(Resim);


        TimerTask Gorev = new TimerTask() {

            public void run() {
                Ekran();
            }
        };

        Zamanlayici.schedule(Gorev, 100, 100);

    }

    public void Ekran() {

        Yatay -= 10;
        ResimTutucu.setLocation(Yatay, Dikey);

    }

    //Applet kapatilirken zamanlayici kapat
    public void stop() {
        Zamanlayici.cancel();
    }
}

Javada Timer Kullanımına Örnekler

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...