Konular

Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti

Şifreli girişi olan, İçerisinde kayıt, silme, bulma gibi bölümleri olan bir applet.

 


import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;
import java.util.Vector;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class JTabbedPaneUygulamasi extends JApplet {

    public void init() {

        setSize(640, 480);

        JTabbedPane TabliPencere = new JTabbedPane(JTabbedPane.TOP);

        TabliPencere.addTab("Yetki", new YetkiPaneli(TabliPencere));
        TabliPencere.addTab("Kayıt", new KayitPaneli());
        TabliPencere.addTab("Bul", new BulPaneli());
        TabliPencere.addTab("Listele", new ListelePaneli());

        getContentPane().add(TabliPencere);

        TabliPencere.setEnabledAt(0, true);
        TabliPencere.setEnabledAt(1, false);
        TabliPencere.setEnabledAt(2, false);
        TabliPencere.setEnabledAt(3, false);
    }
}

class MysqlBaglansin {

    Connection MysqlBaglantisi;
    Statement Sorgu;

    public MysqlBaglansin() {
        try {

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            MysqlBaglantisi = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/Java_test", "root", "1");

            Sorgu = MysqlBaglantisi.createStatement();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e.getMessage());
        }
    }
}

class YetkiPaneli extends JPanel implements ActionListener {

    JTabbedPane TabliPenceree;
    JTextField SifreK;
    JTextField KullaniciK;

    public YetkiPaneli(JTabbedPane TabliPencere) {

        TabliPenceree = TabliPencere;

        JPanel NesnePaneli = new JPanel();

        NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        JLabel KullaniciM = new JLabel("Kullanıcı Adı:");
        NesnePaneli.add(KullaniciM);

        KullaniciK = new JTextField(6);
        NesnePaneli.add(KullaniciK);

        JLabel SifreM = new JLabel("Şifre:");
        NesnePaneli.add(SifreM);

        SifreK = new JTextField(6);
        NesnePaneli.add(SifreK);

        NesnePaneli.add(new JLabel());

        JButton Gonder = new JButton("Gönder");
        NesnePaneli.add(Gonder);

        Gonder.addActionListener(this);

        add(NesnePaneli);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery("SELECT * FROM hesaplar WHERE sifre=PASSWORD('" + SifreK.getText() + "') AND kullanici_adi='" + KullaniciK.getText() + "'");

            if (CekilenVeriler.next()) {
                TabliPenceree.setEnabledAt(0, false);
                TabliPenceree.setEnabledAt(1, true);
                TabliPenceree.setEnabledAt(2, true);
                TabliPenceree.setEnabledAt(3, true);
                TabliPenceree.setSelectedIndex(1);
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "BAŞARISIZ");
                SifreK.setText("");
            }

            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }
    }
}

class KayitPaneli extends JPanel implements ActionListener {

    JLabel AdM = new JLabel("Adı");
    JTextField AdK = new JTextField(6);
    JLabel TelM = new JLabel("Telefon");
    JTextField TelK = new JTextField(6);
    JButton Gonder = new JButton("Gönder");

    public KayitPaneli() {

        JPanel NesnePaneli = new JPanel();
        NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        NesnePaneli.add(AdM);
        NesnePaneli.add(AdK);
        NesnePaneli.add(TelM);
        NesnePaneli.add(TelK);
        NesnePaneli.add(new JLabel());
        NesnePaneli.add(Gonder);

        Gonder.addActionListener(this);

        add(NesnePaneli);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeUpdate("INSERT INTO adres_defteri (ad, tel) VALUES('" + AdK.getText() + "', '" + TelK.getText() + "')");

            AdK.setText("");
            TelK.setText("");


            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }
    }
}

class BulPaneli extends JPanel implements ActionListener {

    JLabel AdM = new JLabel("Adı");
    JTextField AdK = new JTextField(6);
    JLabel TelM = new JLabel("Telefon");
    JTextField TelK = new JTextField(6);
    JButton Gonder = new JButton("Bul");
    DefaultTableModel TabloModeli2;
    JTable Tablo2;
    Vector ListeSatiri2 = new Vector();
    Vector Baslik2 = new Vector();

    public BulPaneli() {

        setLayout(new BorderLayout());

        JPanel NesnePaneli = new JPanel();
        NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        NesnePaneli.add(AdM);
        NesnePaneli.add(AdK);
        NesnePaneli.add(TelM);
        NesnePaneli.add(TelK);
        NesnePaneli.add(new JLabel());
        NesnePaneli.add(Gonder);

        add(NesnePaneli, BorderLayout.NORTH);

        Gonder.addActionListener(this);

        Baslik2.addElement("Adı Soyadı");
        Baslik2.addElement("Telefon");

        TabloModeli2 = new DefaultTableModel();

        //Tablo Başlıkları
        TabloModeli2.setDataVector(ListeSatiri2, Baslik2);
        Tablo2 = new JTable(TabloModeli2);

        JScrollPane KaydirmaliTablo2 = new JScrollPane(Tablo2, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

        add(KaydirmaliTablo2, BorderLayout.CENTER);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            String Sorgu = "SELECT * FROM adres_defteri WHERE 1=1 ";

            String SorguEk1 = (AdK.getText().length() > 0) ? "AND ad LIKE '%" + AdK.getText() + "%'" : "";
            String SorguEk2 = (TelK.getText().length() > 0) ? "AND tel LIKE '%" + TelK.getText() + "%'" : "";


            //JOptionPane.showMessageDialog(null, Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);
            ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);

            //Tablo Satırlarını Silme
            for (int i = 0; i < TabloModeli2.getRowCount(); i++) {
                TabloModeli2.removeRow(i);
            }

            while (CekilenVeriler.next()) {

                Vector ListeKolonu = new Vector();

                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Ad"));
                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Tel"));

                ListeSatiri2.addElement(ListeKolonu);
            }


            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }    }
}

class ListelePaneli extends JPanel implements ActionListener {

    Vector ListeSatiri = new Vector();
    Vector Baslik = new Vector();
    JButton Yenile = new JButton("Yenile");
    DefaultTableModel TabloModeli;
    JTable Tablo;

    //Yapılandırıcı (Class oluşunca otomatik çalışan ilk fonksiyon)
    public ListelePaneli() {

        Yenile.addActionListener(this);

        Baslik.addElement("Adı Soyadı");
        Baslik.addElement("Telefon");

        TabloModeli = new DefaultTableModel();
        //Tablo Başlıkları
        TabloModeli.setDataVector(ListeSatiri, Baslik);
        Tablo = new JTable(TabloModeli);

        VeriListeleme();
    }

    public void VeriListeleme() {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery("SELECT ad, tel FROM adres_defteri ORDER BY ad");

            while (CekilenVeriler.next()) {

                Vector ListeKolonu = new Vector();

                //Sorgu sonucu gelen sütünlar ListeKolonuna ekleniyor
                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Ad"));
                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Tel"));

                //ListeSatiri Vektörü
                ListeSatiri.addElement(ListeKolonu);

            }

            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }

        //Tablo = new JTable(ListeSatiri, Baslik);

        JScrollPane KaydirmaliTablo = new JScrollPane(Tablo, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

        add(KaydirmaliTablo);

        add(Yenile);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //Tablo Satırlarını Silme
        for (int i = 0; i < TabloModeli.getRowCount(); i++) {
            TabloModeli.removeRow(i);
        }

        //Tabloyu Yeniden Listeleme
        VeriListeleme();
    }
}
 

Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti

Yorumunuzu Ekleyin
Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti Yorumları +2 Yorum
 • ra
  1
  ra
  TabliPencere.addTabderken ilk class ı ekliyor ama diğer class ları eklemekte sorun oluyor program çalışmıyor,bu hatanın nedeni ne olabilir?
  15 Mayıs 2011 22:02:21, Pazar
 • Yağız Dilaydın
  1
  Yağız Dilaydın
  Bu koddan devamlı Error alıyorum. Sanırım bu appleti ekleyeceğim HTML codeunda sıkıntı çekiyorum onu da verebilir misiniz lütfen?
  19 Mayıs 2014 16:26:19, Pazartesi

Kullanıcı Girişi

Java AppletKullanarak yapılan Kullanıcı Girişi

25,056 Okunma 1 Yorum 02/04/2009 09:40:38

Applet ile Robot Çizimi

Ekrana çizdirilen robot yön tuşları ile hareket ettirilebilmektedir.

24,844 Okunma 2 Yorum 19/03/2009 15:39:44

Hesap Makinesi ve Harf Makinesi Uygulaması

Web sayfası üzerinden çalışan bir hesap makinesi appleti ve Tuşlanan harflere göre ekrana harfleri yazıp, boşluk, karakteri büyütme ve küçültme işlemlerini yapan uygulama

21,818 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/03/2009 15:52:03

İlkel Hesap Makinesi

Java applet kullanılarak yaptığımız sadece toplama ve çıkarma yapabilen applet uygulaması

21,485 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2009 14:24:25

Java ile Fare Kullanımı

Farenin işlevini ekrana yazan uygulama

20,799 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:44:41

Javada Fare Hareketleri

Fare hareketlerine göre ekrandaki simgeyi değiştiren uygulama

19,623 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:43:03

Kura Çekim Uygulaması

Girilen bilgilere göre rastgele sayı seçip kura çeken uygulama

19,575 Okunma 1 Yorum 01/06/2010 19:29:12

Zar Uygulaması

Rastgele.java ve ZarAt.java dosyalarından oluşan ve Rastgele.java dosyasını import yoluyla ZarAt.java dosyasına aktaran uygulama örneği

19,229 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/04/2009 12:10:38

Applet Form Örnekleri2

Çeşitli konularda formlar yardımıyla hazırlanmış applet uygulamaları

18,796 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2009 13:29:25

Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayarın tuttuğu rast gele sayıyı bulmaya çalışıyoruz. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

18,631 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/04/2009 14:06:24

Yükleniyor...