Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti

Şifreli girişi olan, İçerisinde kayıt, silme, bulma gibi bölümleri olan bir applet.

 


import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;
import java.util.Vector;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class JTabbedPaneUygulamasi extends JApplet {

    public void init() {

        setSize(640, 480);

        JTabbedPane TabliPencere = new JTabbedPane(JTabbedPane.TOP);

        TabliPencere.addTab("Yetki", new YetkiPaneli(TabliPencere));
        TabliPencere.addTab("Kayıt", new KayitPaneli());
        TabliPencere.addTab("Bul", new BulPaneli());
        TabliPencere.addTab("Listele", new ListelePaneli());

        getContentPane().add(TabliPencere);

        TabliPencere.setEnabledAt(0, true);
        TabliPencere.setEnabledAt(1, false);
        TabliPencere.setEnabledAt(2, false);
        TabliPencere.setEnabledAt(3, false);
    }
}

class MysqlBaglansin {

    Connection MysqlBaglantisi;
    Statement Sorgu;

    public MysqlBaglansin() {
        try {

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            MysqlBaglantisi = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/Java_test", "root", "1");

            Sorgu = MysqlBaglantisi.createStatement();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e.getMessage());
        }
    }
}

class YetkiPaneli extends JPanel implements ActionListener {

    JTabbedPane TabliPenceree;
    JTextField SifreK;
    JTextField KullaniciK;

    public YetkiPaneli(JTabbedPane TabliPencere) {

        TabliPenceree = TabliPencere;

        JPanel NesnePaneli = new JPanel();

        NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        JLabel KullaniciM = new JLabel("Kullanıcı Adı:");
        NesnePaneli.add(KullaniciM);

        KullaniciK = new JTextField(6);
        NesnePaneli.add(KullaniciK);

        JLabel SifreM = new JLabel("Şifre:");
        NesnePaneli.add(SifreM);

        SifreK = new JTextField(6);
        NesnePaneli.add(SifreK);

        NesnePaneli.add(new JLabel());

        JButton Gonder = new JButton("Gönder");
        NesnePaneli.add(Gonder);

        Gonder.addActionListener(this);

        add(NesnePaneli);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery("SELECT * FROM hesaplar WHERE sifre=PASSWORD('" + SifreK.getText() + "') AND kullanici_adi='" + KullaniciK.getText() + "'");

            if (CekilenVeriler.next()) {
                TabliPenceree.setEnabledAt(0, false);
                TabliPenceree.setEnabledAt(1, true);
                TabliPenceree.setEnabledAt(2, true);
                TabliPenceree.setEnabledAt(3, true);
                TabliPenceree.setSelectedIndex(1);
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "BAŞARISIZ");
                SifreK.setText("");
            }

            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }
    }
}

class KayitPaneli extends JPanel implements ActionListener {

    JLabel AdM = new JLabel("Adı");
    JTextField AdK = new JTextField(6);
    JLabel TelM = new JLabel("Telefon");
    JTextField TelK = new JTextField(6);
    JButton Gonder = new JButton("Gönder");

    public KayitPaneli() {

        JPanel NesnePaneli = new JPanel();
        NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        NesnePaneli.add(AdM);
        NesnePaneli.add(AdK);
        NesnePaneli.add(TelM);
        NesnePaneli.add(TelK);
        NesnePaneli.add(new JLabel());
        NesnePaneli.add(Gonder);

        Gonder.addActionListener(this);

        add(NesnePaneli);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeUpdate("INSERT INTO adres_defteri (ad, tel) VALUES('" + AdK.getText() + "', '" + TelK.getText() + "')");

            AdK.setText("");
            TelK.setText("");


            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }
    }
}

class BulPaneli extends JPanel implements ActionListener {

    JLabel AdM = new JLabel("Adı");
    JTextField AdK = new JTextField(6);
    JLabel TelM = new JLabel("Telefon");
    JTextField TelK = new JTextField(6);
    JButton Gonder = new JButton("Bul");
    DefaultTableModel TabloModeli2;
    JTable Tablo2;
    Vector ListeSatiri2 = new Vector();
    Vector Baslik2 = new Vector();

    public BulPaneli() {

        setLayout(new BorderLayout());

        JPanel NesnePaneli = new JPanel();
        NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        NesnePaneli.add(AdM);
        NesnePaneli.add(AdK);
        NesnePaneli.add(TelM);
        NesnePaneli.add(TelK);
        NesnePaneli.add(new JLabel());
        NesnePaneli.add(Gonder);

        add(NesnePaneli, BorderLayout.NORTH);

        Gonder.addActionListener(this);

        Baslik2.addElement("Adı Soyadı");
        Baslik2.addElement("Telefon");

        TabloModeli2 = new DefaultTableModel();

        //Tablo Başlıkları
        TabloModeli2.setDataVector(ListeSatiri2, Baslik2);
        Tablo2 = new JTable(TabloModeli2);

        JScrollPane KaydirmaliTablo2 = new JScrollPane(Tablo2, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

        add(KaydirmaliTablo2, BorderLayout.CENTER);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            String Sorgu = "SELECT * FROM adres_defteri WHERE 1=1 ";

            String SorguEk1 = (AdK.getText().length() > 0) ? "AND ad LIKE '%" + AdK.getText() + "%'" : "";
            String SorguEk2 = (TelK.getText().length() > 0) ? "AND tel LIKE '%" + TelK.getText() + "%'" : "";


            //JOptionPane.showMessageDialog(null, Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);
            ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);

            //Tablo Satırlarını Silme
            for (int i = 0; i < TabloModeli2.getRowCount(); i++) {
                TabloModeli2.removeRow(i);
            }

            while (CekilenVeriler.next()) {

                Vector ListeKolonu = new Vector();

                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Ad"));
                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Tel"));

                ListeSatiri2.addElement(ListeKolonu);
            }


            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }    }
}

class ListelePaneli extends JPanel implements ActionListener {

    Vector ListeSatiri = new Vector();
    Vector Baslik = new Vector();
    JButton Yenile = new JButton("Yenile");
    DefaultTableModel TabloModeli;
    JTable Tablo;

    //Yapılandırıcı (Class oluşunca otomatik çalışan ilk fonksiyon)
    public ListelePaneli() {

        Yenile.addActionListener(this);

        Baslik.addElement("Adı Soyadı");
        Baslik.addElement("Telefon");

        TabloModeli = new DefaultTableModel();
        //Tablo Başlıkları
        TabloModeli.setDataVector(ListeSatiri, Baslik);
        Tablo = new JTable(TabloModeli);

        VeriListeleme();
    }

    public void VeriListeleme() {

        //MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
        MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

        try {

            ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery("SELECT ad, tel FROM adres_defteri ORDER BY ad");

            while (CekilenVeriler.next()) {

                Vector ListeKolonu = new Vector();

                //Sorgu sonucu gelen sütünlar ListeKolonuna ekleniyor
                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Ad"));
                ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString("Tel"));

                //ListeSatiri Vektörü
                ListeSatiri.addElement(ListeKolonu);

            }

            MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }

        //Tablo = new JTable(ListeSatiri, Baslik);

        JScrollPane KaydirmaliTablo = new JScrollPane(Tablo, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

        add(KaydirmaliTablo);

        add(Yenile);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        //Tablo Satırlarını Silme
        for (int i = 0; i < TabloModeli.getRowCount(); i++) {
            TabloModeli.removeRow(i);
        }

        //Tabloyu Yeniden Listeleme
        VeriListeleme();
    }
}
 

Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti

Yorumunuzu Ekleyin
Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti Yorumları +2 Yorum
 • ra
  1
  ra
  TabliPencere.addTabderken ilk class ı ekliyor ama diğer class ları eklemekte sorun oluyor program çalışmıyor,bu hatanın nedeni ne olabilir?
  15 Mayıs 2011 22:02:21, Pazar
 • Yağız Dilaydın
  1
  Yağız Dilaydın
  Bu koddan devamlı Error alıyorum. Sanırım bu appleti ekleyeceğim HTML codeunda sıkıntı çekiyorum onu da verebilir misiniz lütfen?
  19 Mayıs 2014 16:26:19, Pazartesi


Yükleniyor...
Yükleniyor...