Java Drawline Ve Setstroke Ve Drawoval, Filloval Kullanımı

 


import java.applet.Applet;
import java.awt.*;


public class NewJApplet extends Applet {

    public void paint(Graphics Kamyon) {


        Kamyon.drawRoundRect(10, 10, 400, 350, 20, 20);
        Kamyon.drawRoundRect(415, 60, 200, 300, 20, 20);
        Kamyon.drawRoundRect(515, 60, 100, 150, 20, 20);
        Kamyon.fillOval(430, 220, 50, 20);
        Kamyon.setColor(new Color(0, 0, 0));
        Kamyon.fillOval(50, 330, 100, 100);
        Kamyon.fillOval(470, 330, 100, 100);
        Kamyon.setColor(new Color(190, 100, 0));
        Kamyon.setFont(new Font("ITALIC", Font.BOLD, 72));
        Kamyon.drawString("Nakliyat", 60, 100);
        Kamyon.drawOval(30, 25, 350, 100);
        Kamyon.drawLine(410, 190, 10, 190);
    }
}
 

 

 

Java drawLine ve setStroke ve drawOval, fillOval kullanımı

Emre Tan

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...