Konular

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

Diziler kullanılarak yapılan örnek diziler için başlangıç sayılabilir.

  NewApplet.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewApplet extends Applet {

    public int DizininBoyutu;
    public String[] Ogrenciler;
    public int[] Notlar;
    public int Toplam=0;
   
    public void init() {

        DizininBoyutu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Kayıt Sayısı"));

        Ogrenciler=new String[this.DizininBoyutu];
        Notlar=new int[this.DizininBoyutu];

        for(int i=0; i<this.Ogrenciler.length; i++){
            Ogrenciler[i]=JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Öğrencinin İsmi");
            //if(Ogrenciler[i].length()==0) break;
            //Boş geçildiğinde veri girişini kesmesi için
            Notlar[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Öğrencinin Notu"));
            Toplam+=Notlar[i];
        }
    }

    public void paint(Graphics Ekran){

        int Yekseni=0;
       
        for(int i=0; i<Ogrenciler.length; i++){
            //if(Ogrenciler[i].length()==0) break;
            //Boş kayıtı ekrana yazmaması için
            Yekseni=(i*20)+40;
            Ekran.drawString(Ogrenciler[i], 100, Yekseni);
            Ekran.drawString(Integer.toString(Notlar[i]), 200, Yekseni);
        }

        Ekran.drawString(Notlar.length + " Öğrenci için Ortalama :" + (Toplam/Notlar.length), 100, Yekseni+40);
    }
}

 

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

Yorumunuzu Ekleyin

Kullanıcı Girişi

Java AppletKullanarak yapılan Kullanıcı Girişi

25,033 Okunma 1 Yorum 02/04/2009 09:40:38

Applet ile Robot Çizimi

Ekrana çizdirilen robot yön tuşları ile hareket ettirilebilmektedir.

24,826 Okunma 2 Yorum 19/03/2009 15:39:44

Hesap Makinesi ve Harf Makinesi Uygulaması

Web sayfası üzerinden çalışan bir hesap makinesi appleti ve Tuşlanan harflere göre ekrana harfleri yazıp, boşluk, karakteri büyütme ve küçültme işlemlerini yapan uygulama

21,797 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/03/2009 15:52:03

İlkel Hesap Makinesi

Java applet kullanılarak yaptığımız sadece toplama ve çıkarma yapabilen applet uygulaması

21,463 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2009 14:24:25

Java ile Fare Kullanımı

Farenin işlevini ekrana yazan uygulama

20,781 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:44:41

Javada Fare Hareketleri

Fare hareketlerine göre ekrandaki simgeyi değiştiren uygulama

19,609 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:43:03

Kura Çekim Uygulaması

Girilen bilgilere göre rastgele sayı seçip kura çeken uygulama

19,546 Okunma 1 Yorum 01/06/2010 19:29:12

Zar Uygulaması

Rastgele.java ve ZarAt.java dosyalarından oluşan ve Rastgele.java dosyasını import yoluyla ZarAt.java dosyasına aktaran uygulama örneği

19,212 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/04/2009 12:10:38

Applet Form Örnekleri2

Çeşitli konularda formlar yardımıyla hazırlanmış applet uygulamaları

18,773 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2009 13:29:25

Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayarın tuttuğu rast gele sayıyı bulmaya çalışıyoruz. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

18,609 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/04/2009 14:06:24

Yükleniyor...