İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

Diziler kullanılarak yapılan örnek diziler için başlangıç sayılabilir.

  NewApplet.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewApplet extends Applet {

    public int DizininBoyutu;
    public String[] Ogrenciler;
    public int[] Notlar;
    public int Toplam=0;
   
    public void init() {

        DizininBoyutu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Kayıt Sayısı"));

        Ogrenciler=new String[this.DizininBoyutu];
        Notlar=new int[this.DizininBoyutu];

        for(int i=0; i<this.Ogrenciler.length; i++){
            Ogrenciler[i]=JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Öğrencinin İsmi");
            //if(Ogrenciler[i].length()==0) break;
            //Boş geçildiğinde veri girişini kesmesi için
            Notlar[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Öğrencinin Notu"));
            Toplam+=Notlar[i];
        }
    }

    public void paint(Graphics Ekran){

        int Yekseni=0;
       
        for(int i=0; i<Ogrenciler.length; i++){
            //if(Ogrenciler[i].length()==0) break;
            //Boş kayıtı ekrana yazmaması için
            Yekseni=(i*20)+40;
            Ekran.drawString(Ogrenciler[i], 100, Yekseni);
            Ekran.drawString(Integer.toString(Notlar[i]), 200, Yekseni);
        }

        Ekran.drawString(Notlar.length + " Öğrenci için Ortalama :" + (Toplam/Notlar.length), 100, Yekseni+40);
    }
}

 

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

İsimleri ve Notları Girilen Öğrencilere Ait Ortalamayı Bulan Uygulama

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...