Konular

Java Drawrect, Fillrect , Clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

DRAWRECT() KULLANIMI

public void paint(Graphics g) {
       
   

   //Drawrect javada içi boş kutular çizmemizi sağlıyor.
       
        int size = 200;

      do {

         g.drawRect(150 - size/2, 150 - size/2, size, size);
         size = size - 20;

      } while (size > 0);
}
}
 
 

 Java drawRect, fillRect , clearRect , draw3DRect ve fill3DRect

FİLLRECT() KULLANIMI

 

package javaapplication22;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics2D;

public class NewJApplet1 extends JApplet {

    public void paint(Graphics g) {


// Fillrect Javada kutu veya ne çizdiysek onun içini renklerle doldurmaya yarar.

 int dy = getSize().height;
        int dx = getSize().width;
        int mid_y = dy / 2;
        int mid_x = dx / 2;
        int rect_x = 3 * dx / 4;
        int rect_y = 3 * dy / 4;

          g.setColor(Color.BLACK);
          g.setColor(Color.LIGHT_GRAY);
          g.fillRect(mid_x - rect_x / 2 + 10, mid_y - rect_y / 2 + 10,rect_x - 20, rect_y - 20);
          g.setColor(Color.DARK_GRAY);
          g.drawOval(mid_x - rect_x / 6, mid_y - rect_y / 6,
                rect_x / 3, rect_y / 3);
          g.fillOval(mid_x - rect_x / 6 + 10, mid_y - rect_y / 6 + 10,
                rect_x / 3 - 20, rect_y / 3 - 20);
    }
}
 

Java Drawrect, Fillrect , Clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

 

DRAWRECT() VE FİLLRECT’İN BİR ARADA KULLANILMASI

 

package javaapplication22;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;

public class NewJApplet1 extends JApplet {

    public void paint(Graphics g) {
        int ai[] = {120, 30, 150, 70, 110, 10, 50};

        for (int x = 10, y = 250, i = 0; i < ai.length; ++i, x += 40) {
            g.setColor(Color.RED);
            g.fillRect(x, y - ai[i], 30, ai[i]);
            g.setColor(Color.black);
            g.drawRect(x, y - ai[i], 30, ai[i]);
        }
    }
}
 

 

 

Java Drawrect, Fillrect , Clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

CLEARRECT() KULLANIMI

 

package javaapplication22;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;

public class NewJApplet extends JApplet {

    public void paint(Graphics g) {

//Clearrect çizilen şeklin koordinatlarını yazdığımızda istenilen bölgeyi siler

        g.fillOval(20, 20, 180, 180);
        g.clearRect(50, 70, 120, 80);
    }
}
 

 

Java Drawrect, Fillrect , Clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

 

DRAW3DRECT KULLANIMI

 

package javaapplication22;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics2D;

public class NewJApplet1 extends JApplet {
   
    public void paint(Graphics g) {

//Javada yaptığımız kutu veya benzeri şekillere 3 boyutluluk özelliliği kazandırır.
   
    g.setColor(Color.blue);
   
    int thickness = 4;

    for (int i = 0; i <= thickness; i++)
      g.draw3DRect(100 - i, 10 - i, 60 + 2 * i, 30 + 2 * i, true);
    for (int i = 0; i < thickness; i++)
     
g.draw3DRect(100 - i, 50 - i, 60 + 2 * i, 30 + 2 * i, false);
for (int i = 0; i < thickness; i++)
    g.draw3DRect(100 - i, 90 - i, 60 + 2 * i, 30 + 2 * i, true);
    for (int i = 0; i < thickness; i++)
    g.draw3DRect(100 - i, 130 - i, 60 + 2 * i, 30 + 2 * i, true);
    for (int i = 0; i < thickness; i++)
   
 g.draw3DRect(100 - i, 170 - i, 60 + 2 * i, 30 + 2 * i, true);


  }

}
 

 

Java Drawrect, Fillrect , Clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

 

FİLL3DRECT KULLANIMI

 

package javaapplication22;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics2D;

public class NewJApplet1 extends JApplet {

    public void paint(Graphics g) {

      //Fill3Drect javada içi boyalı üç boyutlu kutu ya da kutular çizmemizi sağlar

  g.setColor(Color.GREEN);
        g.fillRect(0, 0, 1000, 1000);


        g.setColor(Color.RED);
        g.fill3DRect(100, 100, 100, 100, false);
        g.fillOval(400, 100, 100, 100);
        g.fill3DRect(600, 100, 100, 100, false);
        g.fill3DRect(900, 100, 50, 50, false);
        g.fill3DRect(800, 300, 100, 100, false);
        g.fill3DRect(550, 300, 100, 100, false);
        g.fill3DRect(250, 300, 100, 100, false);
        g.fillOval(10, 500, 100, 100);
        g.fill3DRect(225, 510, 50, 50, false);
        g.fill3DRect(450, 500, 100, 100, false);
        g.fill3DRect(750, 500, 250, 250, false);
        g.fill3DRect(120, 700, 75, 75, false);
        g.fillOval(450, 700, 200, 200);
        g.fill3DRect(250, 850, 50, 50, false);
        g.fill3DRect(850, 850, 50, 50, false);

    }
}
 

 

 

 

Java Drawrect, Fillrect , Clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

 

DRAW3DRECT VE FİLL3DRECT’İN BİR ARADA KULLANILMASI

 

 

package javaapplication22;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics2D;
       
public class NewJApplet1 extends JApplet {

    public void paint(Graphics g) {
 
        int x =20, y=20, gap=20,w=80,h=80;
        boolean raised=true;
        g.setColor(Color.YELLOW);
        for(int c=0;c<7;c++){
            g.draw3DRect(x+c,y+c,w-2*c,h-2*c, raised);
        g.draw3DRect(x+c+w+gap,y+c,w-2*c,h-2*c, !raised);
      g.fill3DRect(x+c+2*(w+gap),y+c,w-2*c,h-2*c, raised);
      g.fill3DRect(x+c+3*(w+gap),y+c,w-2*c,h-2*c,!raised);

        }
        }
    }
 

 

Java Drawrect, Fillrect , Clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

Mustafa CULHAOĞLU

Yorumunuzu Ekleyin

Kullanıcı Girişi

Java AppletKullanarak yapılan Kullanıcı Girişi

25,033 Okunma 1 Yorum 02/04/2009 09:40:38

Applet ile Robot Çizimi

Ekrana çizdirilen robot yön tuşları ile hareket ettirilebilmektedir.

24,826 Okunma 2 Yorum 19/03/2009 15:39:44

Hesap Makinesi ve Harf Makinesi Uygulaması

Web sayfası üzerinden çalışan bir hesap makinesi appleti ve Tuşlanan harflere göre ekrana harfleri yazıp, boşluk, karakteri büyütme ve küçültme işlemlerini yapan uygulama

21,797 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/03/2009 15:52:03

İlkel Hesap Makinesi

Java applet kullanılarak yaptığımız sadece toplama ve çıkarma yapabilen applet uygulaması

21,465 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2009 14:24:25

Java ile Fare Kullanımı

Farenin işlevini ekrana yazan uygulama

20,782 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:44:41

Javada Fare Hareketleri

Fare hareketlerine göre ekrandaki simgeyi değiştiren uygulama

19,609 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:43:03

Kura Çekim Uygulaması

Girilen bilgilere göre rastgele sayı seçip kura çeken uygulama

19,547 Okunma 1 Yorum 01/06/2010 19:29:12

Zar Uygulaması

Rastgele.java ve ZarAt.java dosyalarından oluşan ve Rastgele.java dosyasını import yoluyla ZarAt.java dosyasına aktaran uygulama örneği

19,213 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/04/2009 12:10:38

Applet Form Örnekleri2

Çeşitli konularda formlar yardımıyla hazırlanmış applet uygulamaları

18,773 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2009 13:29:25

Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayarın tuttuğu rast gele sayıyı bulmaya çalışıyoruz. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

18,610 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/04/2009 14:06:24

Yükleniyor...