Java Drawline Ve Setstroke Ve Drawoval, Filloval Kullanımı

Java drawline ve setstroke ve drawoval, filloval kullanımı

 ARABA ÖRNEĞİ:


import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;

public class NewJApplet extends JApplet {

    public void init() {
    }

    public void paint(Graphics ekran) {
     
   //ARABA
        ekran.setColor(Color.BLACK );
        ekran.fill3DRect(500, 200, 300, 70, false);
        ekran.draw3DRect(570, 150,150,50,true);
        ekran.drawLine(640,200,640,150);
        ekran.setColor(Color.YELLOW );
        ekran.fillOval(510, 270, 40, 40);
        ekran.drawOval(510,270,40,40);
        ekran.fillOval(750, 270, 40, 40);
        ekran.drawOval(750,270,40,40);

    }

}
 

  sonuç:

Java drawLine ve setStroke ve drawOval, fillOval kullanımı

 GÖZLÜK ÖRNEĞİ:

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;

public class NewJApplet extends JApplet {

    public void init() {
    }

    public void paint(Graphics ekran) {
        ekran.setColor(Color.red);
        ekran.drawLine(15, 10, 45, 145);
        ekran.drawLine(250, 10, 291, 135);
        ekran.setColor(Color.black);
        ekran.fillOval(42, 90, 125, 85);
        ekran.drawOval(166, 90, 125, 85);

}

}

 

sonuç:

Java Drawline Ve Setstroke Ve Drawoval, Filloval Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...