Javada Fare Hareketleri

Fare hareketlerine göre ekrandaki simgeyi değiştiren uygulama

 


import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JLabel;

public class fare_olaylari extends JApplet implements MouseListener, MouseMotionListener {

    JLabel ResimTutucu=new JLabel();
    JLabel Mouseolaylari=new JLabel();

    int KusX=10;
    int KusY=10;

    ImageIcon Resim;

    int En=0; int Boy=0;
   
    public void init() {

        setLayout(null);

        Resim=new ImageIcon(getImage(getDocumentBase(), "kus1.gif"));
       
        En=Resim.getIconWidth();
        Boy=Resim.getIconHeight();

        addMouseListener(this);
        addMouseMotionListener(this);

        ResimTutucu.setIcon(Resim);

        ResimTutucu.setLocation(KusX, KusY);
        ResimTutucu.setSize(Resim.getIconWidth(), Resim.getIconHeight());
        add(ResimTutucu);
    }

    /*Mouse Listener dinleyicileri*/
    public void mouseClicked(MouseEvent FareOlayi){
        KusAdi("kus1.gif");
    }
    public void mousePressed(MouseEvent FareOlayi){
        KusAdi("kus2.gif");
    }
    public void mouseReleased(MouseEvent FareOlayi){
        KusAdi("kus3.gif");
    }
    public void mouseEntered(MouseEvent FareOlayi){
        KusAdi("kus1.gif");
    }
    public void mouseExited(MouseEvent FareOlayi){
        KusAdi("kus5.gif");
    }

    /*Mouse Motion Listener dinleyicileri*/
    public void mouseDragged(MouseEvent FareOlayi){

    }
    public void mouseMoved(MouseEvent FareOlayi){
       
        ResimTutucu.setLocation(FareOlayi.getX()+10, FareOlayi.getY()+10);
       
    }

    public void KusAdi(String KusunAdi){
        ImageIcon Resim=new ImageIcon(getImage(getDocumentBase(), KusunAdi));
        ResimTutucu.setIcon(Resim);
    }
}
 

Javada Fare Hareketleri

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...