Konular

Kaydırma Çubuğu Uygulaması

 


import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Scrollbar;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.AdjustmentListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.awt.event.AdjustmentEvent;
import java.awt.Label;
import javax.swing.JOptionPane;
 //appleta düzenleyici dinleyicisi ekleniyor(kaydırma çubukları clasına ekleniyor)
public class KaydirmaCubuklari extends Applet implements AdjustmentListener {

    Scrollbar YatayKaydir=new Scrollbar(); //yatay kaydırma nesnesi ekleniyor
    Label BoyutYaz=new Label(); //Metin alanı ekleme
   
    int YeniEn, YeniBoy, ResimEn, ResimBoy;

    public void init() { // applet çalıştığında clasın çalışacak ilk fonksiyonu

        setLayout(null); //elemanların yerleşim düzenini biz belirleyeceğiz


        //kaydırma çubuğunun yatay oılduğunu belirliyor
        YatayKaydir.setOrientation(YatayKaydir.HORIZONTAL);
        YatayKaydir.setLocation(10, 10);
        YatayKaydir.setSize(250, 20);
        add(YatayKaydir);

        //kaydırma çubuğunun dinleyicisi aktif ediliyor
        YatayKaydir.addAdjustmentListener(this);

        YatayKaydir.setValue(YatayKaydir.getMaximum()); //kaydırma çubuğunun başlangıç değeri

        BoyutYaz.setLocation(280, 10);
        BoyutYaz.setSize(20, 20);
        add(BoyutYaz);

    }

    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent Tetikleyici){

  //Boyut yaz etiketinin içerisine bu fonksiyonunu çağıran nesnenin değerini alıyoruz
        BoyutYaz.setText(Integer.toString(Tetikleyici.getValue()));
       
  //resmin maximum eni * kaydırma çubuğunun gelen değeri / kaydırma çubuğunu maxsimum değeri
        YeniEn=(ResimEn*Tetikleyici.getValue())/YatayKaydir.getMaximum();

  //resmin maximum boyu * kaydırma çubuğunun gelen değeri / kaydırma çubuğunu maxsimum değeri
         YeniBoy=(ResimBoy*Tetikleyici.getValue())/YatayKaydir.getMaximum();
        repaint(); //tetikleyiciden sonra paint fonksiyonunun yeniden çalıştırılıp resmin yeniden çizilmesi sağlanıyor
    }
    public void paint(Graphics Ekran){

        //resim nesnesi oluşturuluyor belli bir adresten alınıyor
        Image Resim=getImage(getDocumentBase(), "nergis.jpg");

        //resmin eni ve boyu alınıyor
        ResimEn=Resim.getWidth(this);
        ResimBoy=Resim.getHeight(this);

        //resmin yeni eni yoksa veya sıfırdan küçükse orjinal boyutunu al
        YeniEn=(YeniEn<=0)?ResimEn:YeniEn;
        YeniBoy=(YeniBoy<=0)?ResimBoy:YeniBoy;


        //resmi çiz
        Ekran.drawImage(Resim, 10, 30, YeniEn, YeniBoy, this);
    }

}
 

 

Kaydırma Çubuğu Uygulaması

Yorumunuzu Ekleyin

Kullanıcı Girişi

Java AppletKullanarak yapılan Kullanıcı Girişi

25,033 Okunma 1 Yorum 02/04/2009 09:40:38

Applet ile Robot Çizimi

Ekrana çizdirilen robot yön tuşları ile hareket ettirilebilmektedir.

24,826 Okunma 2 Yorum 19/03/2009 15:39:44

Hesap Makinesi ve Harf Makinesi Uygulaması

Web sayfası üzerinden çalışan bir hesap makinesi appleti ve Tuşlanan harflere göre ekrana harfleri yazıp, boşluk, karakteri büyütme ve küçültme işlemlerini yapan uygulama

21,797 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/03/2009 15:52:03

İlkel Hesap Makinesi

Java applet kullanılarak yaptığımız sadece toplama ve çıkarma yapabilen applet uygulaması

21,465 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2009 14:24:25

Java ile Fare Kullanımı

Farenin işlevini ekrana yazan uygulama

20,782 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:44:41

Javada Fare Hareketleri

Fare hareketlerine göre ekrandaki simgeyi değiştiren uygulama

19,609 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:43:03

Kura Çekim Uygulaması

Girilen bilgilere göre rastgele sayı seçip kura çeken uygulama

19,547 Okunma 1 Yorum 01/06/2010 19:29:12

Zar Uygulaması

Rastgele.java ve ZarAt.java dosyalarından oluşan ve Rastgele.java dosyasını import yoluyla ZarAt.java dosyasına aktaran uygulama örneği

19,213 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/04/2009 12:10:38

Applet Form Örnekleri2

Çeşitli konularda formlar yardımıyla hazırlanmış applet uygulamaları

18,773 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2009 13:29:25

Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayarın tuttuğu rast gele sayıyı bulmaya çalışıyoruz. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

18,610 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/04/2009 14:06:24

Yükleniyor...