Kaydırma Çubuğu Uygulaması

 


import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Scrollbar;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.AdjustmentListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.awt.event.AdjustmentEvent;
import java.awt.Label;
import javax.swing.JOptionPane;
 //appleta düzenleyici dinleyicisi ekleniyor(kaydırma çubukları clasına ekleniyor)
public class KaydirmaCubuklari extends Applet implements AdjustmentListener {

    Scrollbar YatayKaydir=new Scrollbar(); //yatay kaydırma nesnesi ekleniyor
    Label BoyutYaz=new Label(); //Metin alanı ekleme
   
    int YeniEn, YeniBoy, ResimEn, ResimBoy;

    public void init() { // applet çalıştığında clasın çalışacak ilk fonksiyonu

        setLayout(null); //elemanların yerleşim düzenini biz belirleyeceğiz


        //kaydırma çubuğunun yatay oılduğunu belirliyor
        YatayKaydir.setOrientation(YatayKaydir.HORIZONTAL);
        YatayKaydir.setLocation(10, 10);
        YatayKaydir.setSize(250, 20);
        add(YatayKaydir);

        //kaydırma çubuğunun dinleyicisi aktif ediliyor
        YatayKaydir.addAdjustmentListener(this);

        YatayKaydir.setValue(YatayKaydir.getMaximum()); //kaydırma çubuğunun başlangıç değeri

        BoyutYaz.setLocation(280, 10);
        BoyutYaz.setSize(20, 20);
        add(BoyutYaz);

    }

    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent Tetikleyici){

  //Boyut yaz etiketinin içerisine bu fonksiyonunu çağıran nesnenin değerini alıyoruz
        BoyutYaz.setText(Integer.toString(Tetikleyici.getValue()));
       
  //resmin maximum eni * kaydırma çubuğunun gelen değeri / kaydırma çubuğunu maxsimum değeri
        YeniEn=(ResimEn*Tetikleyici.getValue())/YatayKaydir.getMaximum();

  //resmin maximum boyu * kaydırma çubuğunun gelen değeri / kaydırma çubuğunu maxsimum değeri
         YeniBoy=(ResimBoy*Tetikleyici.getValue())/YatayKaydir.getMaximum();
        repaint(); //tetikleyiciden sonra paint fonksiyonunun yeniden çalıştırılıp resmin yeniden çizilmesi sağlanıyor
    }
    public void paint(Graphics Ekran){

        //resim nesnesi oluşturuluyor belli bir adresten alınıyor
        Image Resim=getImage(getDocumentBase(), "nergis.jpg");

        //resmin eni ve boyu alınıyor
        ResimEn=Resim.getWidth(this);
        ResimBoy=Resim.getHeight(this);

        //resmin yeni eni yoksa veya sıfırdan küçükse orjinal boyutunu al
        YeniEn=(YeniEn<=0)?ResimEn:YeniEn;
        YeniBoy=(YeniBoy<=0)?ResimBoy:YeniBoy;


        //resmi çiz
        Ekran.drawImage(Resim, 10, 30, YeniEn, YeniBoy, this);
    }

}
 

 

Kaydırma Çubuğu Uygulaması

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...