Konular

Java Drawrect , Fillrect ,clearrect , Draw3drect Ve Fill3drect

Java drawrect , fillrect ,clearrect , draw3drect ve fill3drect kullanımı

fillRect() , drawRect() ve clearRect()   Kullanımı

       
           drawRect: İçi boş kare yapımı için kullanılır.
           fillRect:  İçi dolu kare yapımı için kullanılır.
           clearRect() : Cizilen karenin içinin taban ile aynı olmasını sağlar.
 
            drawRect  kullanımı ;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {


    public void init() {

    }
public void paint(Graphics Ekran){


    //x1=Karemizin x üzerindeki konumu
    //y1=Karemizin y üzerindeki konumu
    //w1=Karemizin eni
    //h1=Karemizin yüksekliği olsun

    int x1,y1,w1,h1;

    x1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin x üzerindekş konumunu girinizi"));
    y1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin y üzerindeki konumunu giriniz"));
    w1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin enini giriniz"));
    h1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin yüksekliğini giriniz"));

    Ekran.setColor(Color.BLUE);
    Ekran.drawRect(x1, y1, w1, h1);     }}
 
 
Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________
Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________
 
 
     Karşımıza cıkan sonuc aşağıdaki gibidir ;
              
 Başlıksız İçerik______________________
 
                   fillRect kullanımı;
 
 
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {

 
    public void init() {
       
    }
public void paint(Graphics Ekran){


    //x1=Karemizin x üzerindeki konumu
    //y1=Karemizin y üzerindeki konumu
    //w1=Karemizin eni
    //h1=Karemizin yüksekliği olsun

    int x1,y1,w1,h1;

    x1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin x üzerindekş konumunu girinizi"));
    y1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin y üzerindeki konumunu giriniz"));
    w1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin enini giriniz"));
    h1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Karenizin yüksekliğini giriniz"));

    Ekran.setColor(Color.BLUE);
    Ekran.fillRect(x1, y1, w1, h1);

}    
} 
 
Başlıksız İçerik______________________    Başlıksız İçerik______________________
Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________
 
Karşımıza cıkan sonuc ;
    
 
 Başlıksız İçerik______________________
 
            clearRect() kullanımı;
 
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {

 
    public void init() {
       
    }
public void paint(Graphics Ekran){


   

    Ekran.setColor(Color.MAGENTA);
    Ekran.fillRect(10,10,100,50);
    Ekran.clearRect(30,20,60,30);
}
}
 
 
 Karşımıza cıkacak sonuc ; 
Başlıksız İçerik______________________      
 
draw3DRect ve fill3DRect Kullanımı
 
 
import java.awt.Font;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.JobAttributes;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {

 
    public void init() {
       
    }
public void paint(Graphics Ekran){

Ekran.setColor(Color.yellow);
Ekran.draw3DRect(10,10,100,50,true);
Ekran.draw3DRect(150,10,100,50,false);

Ekran.fill3DRect(10,110,100,50,true);
Ekran.fill3DRect(150,110,100,50,false);

}
}
 
 Karşımıza cıkacak sonuc;
Başlıksız İçerik______________________
 
     Yukarıda yazdığımız kodlardaki "true" ve "false" komutlarınız acıklayalım ;
true : Cisime sanki önden bakılmışcasına bir izlenim verir.
false: Cisme sanki arkadan bakılmışçasına bir izlenim verir. 

 

              Şimdide bu gösterdiklerimizden bir örnek yapalım ;

 

import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet extends JApplet {    public void paint(Graphics g) {

        setSize(600,400);
String Yazilacak;


        Font v = new Font("AHebele1", Font.PLAIN, 22);
        Font c = new Font("Hebele2", Font.PLAIN, 22);
        Font k = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font l = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font n1 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font n2 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font n3 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
        Font s1 = new Font("Hebele3",Font.PLAIN,22);
            g.setColor(Color.BLACK);
            g.setFont(v);
            g.drawString("1.Not", 30, 30);

            g.setColor(Color.BLACK);
            g.setFont(c);
            g.drawString("2.Not", 130, 30);

            g.setColor(Color.BLACK);
            g.setFont(k);
            g.drawString("3.Not", 230, 30);

            g.setColor(Color.RED);
            g.setFont(l);
            g.drawString("Sonuc", 330, 30);
            setBackground(Color.CYAN);


            g.setColor(Color.BLACK);
            g.drawRect(10,10,100,30);
            g.drawRect(110,10,100,30);
            g.drawRect(210,10,100,30);
            g.drawRect(310,10,100,30);

            g.drawRect(10,40,100,30);
            g.drawRect(110,40,100,30);
            g.drawRect(210,40,100,30);
            g.drawRect(310,40,100,30);

            int not1,not2,not3,sonuc;

            not1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen 1.Notu Giriniz"));
            not2=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen 2.Notu Giriniz"));
            not3=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen 3.Notu Giriniz"));            sonuc=(not1+not2+not3)/3;

            g.drawString(""+not1,40,60);
            g.drawString(""+not2,140,60);
            g.drawString(""+not3,240,60);
           
            g.setColor(Color.RED);
            g.drawString(""+sonuc,340,60);          
}
}

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

 

 

             Karşımıza cıkacak sonuc ;

 

Başlıksız İçerik______________________

 

 

 

Kerem CEVREN

Yorumunuzu Ekleyin

Kullanıcı Girişi

Java AppletKullanarak yapılan Kullanıcı Girişi

25,076 Okunma 1 Yorum 02/04/2009 09:40:38

Applet ile Robot Çizimi

Ekrana çizdirilen robot yön tuşları ile hareket ettirilebilmektedir.

24,870 Okunma 2 Yorum 19/03/2009 15:39:44

Hesap Makinesi ve Harf Makinesi Uygulaması

Web sayfası üzerinden çalışan bir hesap makinesi appleti ve Tuşlanan harflere göre ekrana harfleri yazıp, boşluk, karakteri büyütme ve küçültme işlemlerini yapan uygulama

21,842 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/03/2009 15:52:03

İlkel Hesap Makinesi

Java applet kullanılarak yaptığımız sadece toplama ve çıkarma yapabilen applet uygulaması

21,510 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2009 14:24:25

Java ile Fare Kullanımı

Farenin işlevini ekrana yazan uygulama

20,823 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:44:41

Javada Fare Hareketleri

Fare hareketlerine göre ekrandaki simgeyi değiştiren uygulama

19,646 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:43:03

Kura Çekim Uygulaması

Girilen bilgilere göre rastgele sayı seçip kura çeken uygulama

19,596 Okunma 1 Yorum 01/06/2010 19:29:12

Zar Uygulaması

Rastgele.java ve ZarAt.java dosyalarından oluşan ve Rastgele.java dosyasını import yoluyla ZarAt.java dosyasına aktaran uygulama örneği

19,254 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/04/2009 12:10:38

Applet Form Örnekleri2

Çeşitli konularda formlar yardımıyla hazırlanmış applet uygulamaları

18,824 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2009 13:29:25

Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayarın tuttuğu rast gele sayıyı bulmaya çalışıyoruz. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

18,658 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/04/2009 14:06:24

Yükleniyor...