Konular

Applet Form Örnekleri2

Çeşitli konularda formlar yardımıyla hazırlanmış applet uygulamaları

Applet uygulamasında  örnekteki gibi girilebilen matematiksel uygulamanın sonucunu veren uygulama

Applet Form Örnekleri2

package javaapplication1;

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JButton;

public class NewApplet1 extends Applet implements ActionListener {

    TextField bir = new TextField(2);
    Label carpi = new Label("*");
    TextField iki = new TextField(2);
    Label fak = new Label("!");
    TextField artieksi = new TextField(1);
    TextField uc = new TextField(2);
    Label fakt = new Label("!");
    Label esit = new Label("=");
    TextField sonuc = new TextField(2);
    JButton ok = new JButton("TAMAM");
    int bir1, iki2, uc3, i, carpim, a, islem;
    int fakt1 = 1;
    int fakt2 = 1;

    public void init() {
        add(bir);
        add(carpi);
        add(iki);
        add(fak);
        add(artieksi);
        add(uc);
        add(fakt);
        add(esit);
        add(sonuc);
        add(ok);
        ok.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == ok) {
            bir1 = Integer.parseInt(bir.getText());
            iki2 = Integer.parseInt(iki.getText());
            uc3 = Integer.parseInt(uc.getText());
            carpim = bir1 * iki2;
            for (i = 1; i <= carpim; i++) {
                fakt1 = fakt1 * i;
            }
            for (a = 1; a <= uc3; a++) {
                fakt2 = fakt2 * a;
            }
            if (artieksi.getText().equals("-")) {
                islem = fakt1 - fakt2;
            } else {
                islem = fakt1 + fakt2;
            }
            sonuc.setText(Integer.toString(islem));
        }
    }
} 

 

Applet uygulamasında girilen metinlerdeki Türkçe karakterleri İngiliz alfabesindeki karakterlere çeviren uygulamaApplet Form Örnekleri2

package javaapplication1;
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JButton;

public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {
    JButton tamam = new JButton("TAMAM");
    TextField tr = new TextField(20);
    TextField eng = new TextField(20);
    int i;
    @Override
    public void init() {
        add(tr);
        add(eng);
        add(tamam);
        tamam.addActionListener(this);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (e.getSource() == tamam) {
            for (i = 0; i < tr.getText().length(); i++) {

                if (tr.getText().charAt(i) == 'ş') {
                    eng.setText(eng.getText() + 's');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ç') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'c');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ö') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'o');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ü') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'u');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ı') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'i');
                }
                else if (tr.getText().charAt(i) == 'ğ') {
                    eng.setText(eng.getText() + 'g');
                }
                else
                {
                    eng.setText(eng.getText() + tr.getText().charAt(i));
                }
            }
        }
    }
}
 

 

Applet uygulamasında  örnekteki gibi girilebilen matematiksel uygulamanın sonucunu veren uygulamayı yapınız.

Delta değeri ve köklerin durumu hakkında bilgi verilecektir.

Applet Form Örnekleri2

package javaapplication1;

import java.applet.Applet;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;

public class NewApplet3 extends Applet implements ActionListener {

    TextField a = new TextField(8);
    TextField b = new TextField(8);
    TextField c = new TextField(8);
    TextField d = new TextField(10);
    TextField e = new TextField(10);
    int as;
    int bs;
    int cs;
    int delta;

    public void init() {
        add(a);
        add(b);
        add(c);
        add(d);
        add(e);
        c.addActionListener(this);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent olay) {

        as = Integer.parseInt(a.getText());
        bs = Integer.parseInt(b.getText());
        cs = Integer.parseInt(c.getText());

        delta = bs * bs - 4 * (as * cs);
        d.setText(Integer.toString(delta));
        if (delta == 0) {
            e.setText("tek kök");
        } else if (delta < 0) {
            e.setText("kök yok");
        } else if (delta > 0) {
            e.setText("çift  kök");
        }
    }
}

 

Applet uygulamasında  verilen metin içerisindeki harflerin alfabenin kaçıncı karakterleriyse, sayısal karşılıklarını yazan uygulama

Applet Form Örnekleri2

import java.applet.Applet;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionListener;

public class NewJApplet extends Applet implements ActionListener {

    TextField metin = new TextField(15);
    TextField karsilik = new TextField(15);
    Button tamam = new Button("Tamam");
    String Alfabe = "abcdefghijklmnoprstuvyz";

    public void init() {
        add(metin);
        add(karsilik);
        add(tamam);
        tamam.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Aksiyon) {

        char Harf, AlfabeHarf;
        if (Aksiyon.getSource() == tamam) {
            for (int i = 0; i < metin.getText().length(); i++) {
                for (int k = 1; k < Alfabe.length(); k++) {
                    Harf=metin.getText().charAt(i);
                    AlfabeHarf=Alfabe.charAt(k);
                    if (Harf==AlfabeHarf) {
                        karsilik.setText(karsilik.getText() +  Integer.toString(k));
                    }
                }
            }
        }
    }
}

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Kullanıcı Girişi

Java AppletKullanarak yapılan Kullanıcı Girişi

25,056 Okunma 1 Yorum 02/04/2009 09:40:38

Applet ile Robot Çizimi

Ekrana çizdirilen robot yön tuşları ile hareket ettirilebilmektedir.

24,844 Okunma 2 Yorum 19/03/2009 15:39:44

Hesap Makinesi ve Harf Makinesi Uygulaması

Web sayfası üzerinden çalışan bir hesap makinesi appleti ve Tuşlanan harflere göre ekrana harfleri yazıp, boşluk, karakteri büyütme ve küçültme işlemlerini yapan uygulama

21,819 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/03/2009 15:52:03

İlkel Hesap Makinesi

Java applet kullanılarak yaptığımız sadece toplama ve çıkarma yapabilen applet uygulaması

21,485 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2009 14:24:25

Java ile Fare Kullanımı

Farenin işlevini ekrana yazan uygulama

20,799 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:44:41

Javada Fare Hareketleri

Fare hareketlerine göre ekrandaki simgeyi değiştiren uygulama

19,624 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2010 14:43:03

Kura Çekim Uygulaması

Girilen bilgilere göre rastgele sayı seçip kura çeken uygulama

19,575 Okunma 1 Yorum 01/06/2010 19:29:12

Zar Uygulaması

Rastgele.java ve ZarAt.java dosyalarından oluşan ve Rastgele.java dosyasını import yoluyla ZarAt.java dosyasına aktaran uygulama örneği

19,229 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/04/2009 12:10:38

Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayarın tuttuğu rast gele sayıyı bulmaya çalışıyoruz. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

18,631 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/04/2009 14:06:24

Yükleniyor...