Zar Uygulaması

Rastgele.java ve ZarAt.java dosyalarından oluşan ve Rastgele.java dosyasını import yoluyla ZarAt.java dosyasına aktaran uygulama örneği

 

 Zar Uygulaması ZarAt.java dosyası

package paket;

//import paket.Rastgele;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Button;
import java.awt.Label;
import java.awt.TextField;
import java.awt.event.*;


public class ZarAt extends Applet implements ActionListener{

    TextField Zar1=new TextField(2);
    TextField Zar2=new TextField(2);

    Label ZarYazi1=new Label();
    Label ZarYazi2=new Label();

    Button At=new Button("At");
    Button Temizle=new Button("Temizle");

    public void init() {
        add(Zar1);
        add(Zar2);

        add(ZarYazi1);
        add(ZarYazi2);

        add(At);
        add(Temizle);

        At.addActionListener(this);
        Temizle.addActionListener(this);
    }

    public static String ZarAdi(int Zar){
        String Donecek="";
        switch(Zar){
            case 1:Donecek="Yek";break;
            case 2:Donecek="Dü";break;
            case 3:Donecek="Se";break;
            case 4:Donecek="Bara";break;
            case 5:Donecek="Beş";break;
            case 6:Donecek="Şeş";break;

        }
        return Donecek;
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay){

        if(Olay.getSource()==At){

            int Bir=Rastgele.Rastgele();
            int Iki=Rastgele.Rastgele();

            Zar1.setText(Integer.toString(Bir));
            Zar2.setText(Integer.toString(Iki));
           
            ZarYazi1.setText(ZarAdi(Bir));
            ZarYazi2.setText(ZarAdi(Iki));
        }

        if(Olay.getSource()==Temizle){
            Zar1.setText("");
            Zar2.setText("");
            ZarYazi1.setText("");
            ZarYazi2.setText("");
        }
    }
}
 

 

Zar UygulamasıRastgele.java dosyası


package paket;

public class Rastgele {

    public static int Rastgele(){
        return 1 + (int) (Math.random()*6);
    }
}
 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...