Tek Boyutlu Dizi Örneği

Paket yapısı kullanılarak hazırlanmış tek boyutlu dizi örneği

 Tek Boyutlu Dizi Örneği

Tek Boyutlu Dizi Örneği

  NewApplet.java


import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import RastGele.RastgeleSayi;
import javax.swing.JOptionPane;

public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {

    TextField Zar1 = new TextField();
    TextField Zar2 = new TextField();

    Label Tiklama = new Label();

    Button ZarAt = new Button("Zar At");
    Button Ortalama = new Button("Değerleri Göster");

    int[] Zarlar1=new int[10];
    int Zarlar2[]=new int[10];

    int DiziBoyutu=0;

    public void init() {

        add(Tiklama);
       
        add(Zar1);
        add(Zar2);

        add(ZarAt);
        add(Ortalama);

        ZarAt.addActionListener(this);
        Ortalama.addActionListener(this);

    }

    public void paint(Graphics Ekran) {

        if (DiziBoyutu > 0) {
            for (int i = 0; i < Zarlar1.length; i++) {
                int YEkseni=(i * 20) + 20;
                Ekran.drawString(Integer.toString(Zarlar1[i]) + " : " + Integer.toString(Zarlar2[i]), 20, YEkseni);
            }
        }

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        if (Olay.getSource() == ZarAt && DiziBoyutu<10) {

            Zar1.setText(Integer.toString(RastgeleSayi.Rastgele()));

            Zarlar1[DiziBoyutu] = Integer.parseInt(Zar1.getText());

            Zar2.setText(Integer.toString(RastgeleSayi.Rastgele()));

            Zarlar2[DiziBoyutu] = Integer.parseInt(Zar2.getText());

            DiziBoyutu++;
           
            Tiklama.setText(Integer.toString(DiziBoyutu) + ". tıklama");

        } else if (Olay.getSource() == Ortalama) {

            String DiziDeger="";
            for (int i = 0; i < Zarlar1.length; i++) {
                DiziDeger+=Integer.toString(Zarlar1[i]) + " : " + Integer.toString(Zarlar2[i]) +"n";
            }
           
            JOptionPane.showMessageDialog(null, DiziDeger);

            repaint();
        }

    }
}
 

 

RastgeleSayi.java
 
package RastGele;

public class RastgeleSayi {

    public static int Rastgele(){
        return 1+(int)(Math.random()*6);
    }
   
}
 

 

Paket Yapısı

Tek Boyutlu Dizi Örneği

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...