Java Fontlarını Listeleyen Uygulama

 


import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import javax.swing.JApplet;


public class FontListesi extends JApplet {

    public void init() {
    }

    public void paint(Graphics Ekran){

        GraphicsEnvironment GrafikNesneleri =GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();

        String FontListesi[]=GrafikNesneleri.getAvailableFontFamilyNames();

        for(int i=0; i<FontListesi.length; i++){
            Ekran.setFont(new Font (FontListesi[i], Font.PLAIN, 24));
            Ekran.drawString(FontListesi[i], 20, (i*40)+20);
        }
    }
}

 

Java Fontlarını Listeleyen Uygulama

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...