Applet Üzerindeki Form NesnesiniKontrol Etmek

Applet üzerine herhangi bir form nesnesini ekleyerek (TextField, TextArea, CheckBox...), bu nesneye ait özelliklerin kullanımını basit olarak sağlamak.

 

Applet Üzerindeki Form NesnesiniKontrol Etmekimport java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import javax.swing.JOptionPane;


public class SwitchCase extends Applet implements ActionListener {

    String KutucugaGirilen;
    int Artis = 0;

    public void Mesaj(String Gelen) {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, Gelen);
        }
    }

    public void init() {

        TextField Kutucuk = new TextField(10);
       
Applet Üzerindeki Form NesnesiniKontrol Etmekadd(Kutucuk);

        Kutucuk.addActionListener(this);
    }

   
public void paint(Graphics Ekranim) {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Ekranim.drawString(KutucugaGirilen, 25, 100 + (Artis += 25));
        }
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        KutucugaGirilen = e.getActionCommand();
       
        repaint(); //Applet uzerine yazmak için
        //Mesaj(KutucugaGirilen); //Uygulama Penceresi Olarak Ekrana Yazar
    }
}
 

 


Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...