Cep Telefonu Tuş Takımı

 Cep Telefonu Tuş TakımıTelefon tuş takımı uygulaması

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class tel extends Applet implements ActionListener {

    int sayac = 1;
    TextField ekran = new TextField(10);
    Button Bir = new Button("2 ABC");
    Button Iki = new Button("3 DEF");
    Button Uc = new Button("4 GHI");
    Button Temizle = new Button("Temizle");
    Object EnSonTus;

    public void init() {
       
        add(ekran);
        add(Bir);
        Bir.addActionListener(this);
        add(Iki);
        Iki.addActionListener(this);
        add(Uc);
        Uc.addActionListener(this);
       
        add(Temizle);
        Temizle.addActionListener(this);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        boolean AyniTusmu = (EnSonTus == e.getSource()) ? true : false;
        String Harf = "";

        if (e.getSource() == Bir) {
            if (sayac == 1) {
                Harf = "A";
            }
            if (sayac == 2) {
                Harf = "B";
            }
            if (sayac == 3) {
                Harf = "C";
            }
            if (sayac == 4) {
                Harf = "2";
            }

            EnSonTus = Bir;
        }
        if (e.getSource() == Iki) {
            if (sayac == 1) {
                Harf = "D";
            }
            if (sayac == 2) {
                Harf = "E";
            }
            if (sayac == 3) {
                Harf = "F";
            }
            if (sayac == 4) {
                Harf = "3";
            }

            EnSonTus = Iki;
        }

        if (e.getSource() == Uc) {
            if (sayac == 1) {
                Harf = "G";
            }
            if (sayac == 2) {
                Harf = "H";
            }
            if (sayac == 3) {
                Harf = "İ";
            }
            if (sayac == 4) {
                Harf = "4";
            }

            EnSonTus = Uc;
        }

        if (AyniTusmu) {//Ayni Tus

            sayac = sayac + 1;
            sayac=(sayac == 5)?1:sayac;
           
            int SonHarfNo = (ekran.getText().length()) == 0 ? 0 : ekran.getText().length() - 1;
            ekran.setText(ekran.getText().substring(0, SonHarfNo) + Harf);
        } else { //Farkli Tus
            sayac = 1;
            ekran.setText(ekran.getText() + Harf);
        }

        if (e.getSource() == Temizle) {
            ekran.setText(null);
            sayac = 1;
        }
    }
}

 


Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...