Açı Bulma Oyunu

Bir üçgene ait iki açı bilgisayar tarafından rastgele belirleniyor ve bizden üçüncü açıyı bulmamız isteniyor. İki farklı paket yapısı kullanılmıştır.

 Paket Yapısı

Açı Bulma Oyunu

  RastGele.java dosyası

package Paket2;

public class RastGele {

    public static int Rastgelesayi() {
        return (int) (Math.random() * 100);

    }
}
 

Açı Bulma Oyunu

  AcilBul.java dosyası

package Paket1;

import Paket2.RastGele;
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JOptionPane;

public class AciBul extends Applet implements ActionListener{


    TextField GirilenAci = new TextField(10);
    Label Aci1=new Label();
    Label Aci2=new Label();
    Label TahminSayisi=new Label();
    Button Tamam = new Button("Tamam");
    Button YeniOyun = new Button("Yeni Oyun");

    int Aci1Degeri, Aci2Degeri, TahminEtmeSayisi;
   
    public void init() {
        add(GirilenAci);
        add(Aci1);
        add(Aci2);
        add(Tamam);
        add(YeniOyun);
        add(TahminSayisi);

        Tamam.addActionListener(this);
        YeniOyun.addActionListener(this);
        RastGeleSayiyiYaz();
    }

    public void RastGeleSayiyiYaz(){
        Aci1Degeri=RastGele.Rastgelesayi();
        Aci2Degeri=RastGele.Rastgelesayi();

        Aci1.setText(Integer.toString(Aci1Degeri));
        Aci2.setText(Integer.toString(Aci2Degeri));
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay){

        if(Olay.getSource()==Tamam){
            TahminEtmeSayisi++;

            int ArananAci=180-Aci1Degeri-Aci2Degeri;

            if(Integer.parseInt(GirilenAci.getText())==ArananAci){
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tebrikler " + TahminEtmeSayisi + ". denemenizde buldunuz " + ArananAci+" değerini");
            }
            else TahminSayisi.setText("Yeniden deneyin!. " + TahminEtmeSayisi + ". denemenizde hala bulamadınız");
        }

        if(Olay.getSource()==YeniOyun){
            Aci1.setText("");
            Aci2.setText("");
            GirilenAci.setText("");
            TahminSayisi.setText("Açıyı hesaplayın bakalım");
            RastGeleSayiyiYaz();
        }
    }

}
  

Açı Bulma Oyunu

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...