Basit Tek Boyutlu Dizi uygulamaları

İsimler ve notları sorulan öğrecilerin notlarının ortalamasını bulan uygulamayı yapınız. Girilecek öğrenci sayısı en başta sorulacaktır.

İsimleri ve fiyatları sorulan ürünlerin toplamını bulan uygulamayı yapınız. Girilecek ürün sayısı en başta sorulacaktır.

 Basit Tek Boyutlu Dizi uygulamaları

Basit Tek Boyutlu Dizi uygulamaları

Basit Tek Boyutlu Dizi uygulamaları

Basit Tek Boyutlu Dizi uygulamaları

package bonuss;

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Main extends Applet implements ActionListener {

    String secilenurun, kactane;
    String[] urunler = {"", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""};
    String[] fiyatlar = {"", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""};
    TextField toplam = new TextField(25);
    int dtoplam;

    public void init() {
        add(toplam);


        kactane = JOptionPane.showInputDialog("kaç tane");
        for (int a = 0; a <= Integer.parseInt(kactane) - 1; a++) {

            urunler[a] = JOptionPane.showInputDialog((a + 1) + ". ürünün adını girin");
            fiyatlar[a] = JOptionPane.showInputDialog((a + 1) + ". ürünün fiyatını girin");
        }
        dtoplam = 0;
        for (int b = 0; b <= Integer.parseInt(kactane) - 1; b++) {
            dtoplam = dtoplam + Integer.parseInt(fiyatlar[b]);
        }

        toplam.setText(Integer.toString(dtoplam) + " lira " + kactane + " tane ürünü fiyatı");
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    }
}
 

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...