Kesirli İşlem Uygulaması

Form Nesnelerinin Hizalanması örneği

Kesirli İşlem Uygulaması

 

  Yukardaki gibi bir form uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli java kodları

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;

public class NewClass extends Applet {

    GridBagLayout hizala = new GridBagLayout();
    GridBagConstraints hizalama = new GridBagConstraints();
    Label solcızgı = new Label("--------");
    Label sagcızgı = new Label("--------");
    Label soncızgı = new Label("--------");
    TextField solust = new TextField(2);
    TextField solalt = new TextField(2);
    TextField orta = new TextField(2);
    TextField sagust = new TextField(2);
    TextField sagalt = new TextField(2);
    Label esıt = new Label("=");
    TextField sonalt = new TextField(2);
    TextField sonust = new TextField(2);

    public void yerlestirme(int xeksen, int yeksen, int yuksek, int genıs, Component Nesne) {
        hizalama.gridx = xeksen;
        hizalama.gridy = yeksen;
        hizalama.gridheight = yuksek;
        hizalama.gridwidth = genıs;
        hizala.setConstraints(Nesne, hizalama);
    }

    public void init() {
        setLayout(hizala);
        hizalama.insets = new Insets(1, 1, 1, 1);
        yerlestirme(0, 0, 1, 1, solust);
        add(solust);
        yerlestirme(0, 2, 1, 1, solalt);
        add(solalt);
        yerlestirme(2, 1, 1, 1, orta);
        add(orta);
        yerlestirme(3, 0, 1, 1, sagust);
        add(sagust);
        yerlestirme(3, 2, 1, 1, sagalt);
        add(sagalt);
        yerlestirme(4, 1, 1, 1, esıt);
        add(esıt);
        yerlestirme(6, 0, 1, 1, sonalt);
        add(sonalt);
        yerlestirme(6, 2, 1, 1, sonust);
        add(sonust);
        yerlestirme(0, 1, 1, 1, solcızgı);
        add(solcızgı);
        yerlestirme(3, 1, 1, 1, sagcızgı);
        add(sagcızgı);
        yerlestirme(6, 1, 1, 1, soncızgı);
        add(soncızgı);
    }
}
 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Matris Uygulaması
Çapraz yazı
Java Applet Fontlar
Yükleniyor...