Java Applet Radyo Düğmeleri

Java Applet ile Form Elemanlarından Radyo Düğmelerini tanıtan uygulama

 

import java.applet.Applet;
import java.awt.Checkbox;
import java.awt.CheckboxGroup;
import java.awt.Color;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.Button;
import java.awt.Label;

public class RadyoDugmeleri extends Applet implements ItemListener{


    CheckboxGroup Secenekler=new CheckboxGroup();

    Checkbox Ilkokul=new Checkbox("İlkokul", Secenekler, false);
    Checkbox Ortaokul=new Checkbox("Ortaokul", Secenekler, false);
    Checkbox Lise=new Checkbox("Lise", Secenekler, false);
    Checkbox Universite=new Checkbox("Üniversite", Secenekler, false);
    Checkbox YuksekLisans=new Checkbox("Yüksek Lisans", Secenekler, false);

    Button Tamam=new Button("Temizle");

    Label Mesaj=new Label("Eğitim Düzeyiniz Nedir?");

    public void init() {

        setLayout(null);

        //setBackground(Color.yellow);

        Ilkokul.setLocation(10, 40);
        Ilkokul.setSize(100, 20);
        add(Ilkokul);
        Ilkokul.addItemListener(this);

        Ortaokul.setLocation(10, 60);
        Ortaokul.setSize(100, 20);
        add(Ortaokul);
        Ortaokul.addItemListener(this);

        Lise.setLocation(10, 80);
        Lise.setSize(100, 20);
        add(Lise);
        Lise.addItemListener(this);

        Universite.setLocation(10, 100);
        Universite.setSize(100, 20);
        add(Universite);
        Universite.addItemListener(this);

        YuksekLisans.setLocation(10, 120);
        YuksekLisans.setSize(100, 20);
        add(YuksekLisans);
        YuksekLisans.addItemListener(this);

        Tamam.setLocation(10, 140);
        Tamam.setSize(60, 30);
        add(Tamam);
        //Tamam.addItemListener(this);

        Mesaj.setLocation(10, 20);
        Mesaj.setSize(250, 20);
        add(Mesaj);

    }

    public void itemStateChanged(ItemEvent Nesne){
        String Mesajim="";
        Mesajim+="Eğitim durumunuz ";
        Mesajim+=Secenekler.getSelectedCheckbox().getLabel();
        Mesajim+=" Olarak seçildi";

        Mesaj.setText(Mesajim);
    }

//    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
//
//            Mesaj.setText(Olay.getActionCommand());
//
//    }

    // TODO overwrite start(), stop() and destroy() methods
}
 

Java Applet Radyo Düğmeleri

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...