4lü Matris için Form Yapısı

Form Nesnelerinin Hizalanması örneği

4lü Matris için Form Yapısı

Yukardaki gibi bir matris işlemi için form elemanlarının hizalanması için gerekli kodar:

 

package javaapplication1;

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class Main extends Applet {

    TextField a1 = new TextField(2);
    TextField a2 = new TextField(2);
    TextField a3 = new TextField(2);
    TextField a4 = new TextField(2);
    TextField islem = new TextField(1);
    TextField b1 = new TextField(2);
    TextField b2 = new TextField(2);
    TextField b3 = new TextField(2);
    TextField b4 = new TextField(2);
    Label esittir = new Label("=");
    TextField s1 = new TextField(2);
    TextField s2 = new TextField(2);
    TextField s3 = new TextField(2);
    TextField s4 = new TextField(2);
    GridBagLayout hizala = new GridBagLayout();
    GridBagConstraints ayar = new GridBagConstraints();

    public void yerlestir(int Xeks, int Yeks, int genis, int yuks, Component Nesne) {
        ayar.gridx = Xeks;
        ayar.gridy = Yeks;
        ayar.gridwidth = genis;
        ayar.gridheight = yuks;
        hizala.setConstraints(Nesne, ayar);
    }

    @Override
    public void init() {
        setLayout(hizala);
        ayar.insets = new Insets(2, 2, 2, 2);

        yerlestir(0, 0, 2, 1, a1);
        add(a1);
        yerlestir(10, 0, 2, 1, a2);
        add(a2);
        yerlestir(0, 10, 2, 1, a3);
        add(a3);
        yerlestir(10, 10, 2, 1, a4);
        add(a4);

        yerlestir(20, 5, 1, 1, islem);
        add(islem);

        yerlestir(30, 0, 2, 1, b1);
        add(b1);
        yerlestir(40, 0, 2, 1, b2);
        add(b2);
        yerlestir(30, 10, 2, 1, b3);
        add(b3);
        yerlestir(40, 10, 2, 1, b4);
        add(b4);

        yerlestir(50, 5, 1, 1, esittir);
        add(esittir);

        yerlestir(60, 0, 2, 1, s1);
        add(s1);
        yerlestir(70, 0, 2, 1, s2);
        add(s2);
        yerlestir(60, 10, 2, 1, s3);
        add(s3);
        yerlestir(70, 10, 2, 1, s4);
        add(s4);
    }
}
 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Matris Uygulaması
Çapraz yazı
Java Applet Fontlar
Yükleniyor...